Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Pingst för alla - tema på stor konferens i Oslo

Under den här veckan, 19–23 september, pågår den europeiska pingstkonferensen Azusa Europe, som uppmärksammar 100 år av pingst i Norden och Europa och som också lyfter behovet av en ny bred andeutgjutelse över hela kristenheten.

Temat för konferensen i Olso, som är förlagd till den stora idrottsarenan Spektrum, är Pinse for alle, eller Pingst för alla.
– Vi ber om att konferensdagarna ska gå i förnyelsens tecken för Norge, Norden och Europa skriver Frank Henning Holm och Gunnar Jeppestol i konferensbroschyren.
Gunnar Jeppestol är en av Norges ledande pingstpastorer och Frank Henning Holm har fungerat som projektledare för konferensen och kommer fram­över att gå in i en liknande tjänst vad gäller Världspingstkonferensen 2010, som ska hållas i Stockholm.

Många samlingar
Konferensdagarna bjuder förstås på många samlingar och möten av olika slag, liksom en rad konserter och specialarrangemang.
Varje dag har sitt eget undertema, som Enhet i Kristus, Europa för Kristus, Profetiska perspektiv och Tillbaka till Jerusalem.
Talarna kommer från många olika länder och sammanhang. Från Sverige medverkar till exempel pingstföreståndaren Sten-Gunnar Hedin, liksom pastor Johannes Amritzer och Carola. Evie och Pelle Karlsson kommer också att finnas med under avslutningssöndagen.