Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Pingst FF?

Vi skulle kanske byta namn på vår gemenskap? Få lite mer känsla av ett fotbollslag. Många olika positioner och talanger som spelar tillsammans för att vinna matchen. Mindre viktigt vem som gör målen. Mer viktigt att vinna matchen. Och ha roligt under tiden. Jag vet. Vi talar om församlingar som tillhör den levande Guden. Om människor som friköpts med Jesu blod.
Kan hålla med om att bilden av ett fotbollslag känns futtig. Men det speglar ändå den känslan jag har. Att vi börjar hitta en skön teamkänsla.

VÅRA LÖRDAGAR MED Träning för Tillväxt har verkligen varit en vitamininjektion. Upplägget och kvalitén får väl andra bedöma. Men känslan av att få möta fler än 3 000 av våra ledare under sju lördagar har inspirerat mig. Vilken vilja och förväntan det verkar finnas. Det är inte direkt en modfälld, uppgiven och trött pingströrelse vi mött. Att få vara tillsammans några timmar och lyssna på bra undervisning, dela erfarenheter, käka tillsammans, be för varandra och stå inför Gud med lyfta händer. Många tårar och mycket skratt. Mycket viljekraft. Min övertygelse är; Vill vi tillräckligt mycket, så är allt möjligt.
Numret du håller i din hand har många infallsvinklar, bl.a. Pastorsakademin,vår fortbildning för pastorer. För att bli ännu bättre Gudsrikescoacher om man får fortsätta den fattiga bilden. Se till kära församlingar att era pastorer får möjlighet att gå fortbildningen. Jag GARANTERAR att ni får en bra utväxling i församlingen av den insatsen.
Undervisningen i detta nummer handlar om kvinnor, tjejer och tanters utrymme och frihet i vårt pingstlag. Föreståndaren i den församling jag tillhör är en kvinna. Hon äger gåvorna och kallelsen att leda Guds församling.
Personligen är jag övertygad om att vi missar något väldigt stort om vi begränsar unga, medelålders och äldre kvinnor att tjäna Gud med de gåvor och kallelse som är nedlagt i deras liv.

DU KOMMER OCKSÅ att läsa om förslaget till gemensam pastorsutbildning med SAM och EFK. En påminnelse att vi inte är själva. Teamet som vill nå Sverige är stort. Samtal om detta kommer att ske på vårt Rådslag i maj. Det börjar också bli dags att planera sommaren. Missa inte Nyhemsveckan och Lapplands veckan i början av sommaren.
Missa inte heller Världspingstkonferensen i slutet av augusti. Bra tillfälle att uppleva, nätverka och odla den internationella familjekänslan.
Vi behöver varandra mer än någonsin. Jag citerar Anders Carlberg på Fryshuset i Stockholm ”Kyrkorna har målläge i Sverige, frågan är om de ens har fattat att de är med i matchen?” Ja, har vi det? Jag tror det. Eller hoppas det.
Skall Pingsrörelsen leva för sig själv eller finns vi i Sverige 2010 av en anledning? Har vi funnit nåden, förlåtelsen och livsglädjen enbart för oss själva? Är våra resurser bäst använda idag? Använder vi vår tid rätt? Jag har berättat på våra lördagar att det tar i genomsnitt cirka 60 år för en pingstvän att vinna en människa för Jesus. Varje dop kostar cirka 700 000 kr, det krävs cirka 2 000 timmars ideellt arbete för varje omvändelse och 16 000 papperskopior. Det är naturligtvis värt vartenda öre och timme. Varje människa har ett oskattbart värde för Gud. Men kanske kunde vi använda våra resurser och tid på ett bättre sätt?