Pingst får ny hemsida

Den 1 december var det äntligen dags. Pingst.se har fått ett helt nytt uppfräschat utseende och dessutom slagits ihop med www.pingst.nu. Förhoppningen är att den nya sidan ska rymma det mesta som är värt att veta om svensk pingströrelse och dess många olika arbetsgrenar.

Arbetet med den nya hemsidan har engagerat många på Pingsthuset och Crossnet och pågått under några intensiva månader.
På det extra Rådslaget i oktober fick ombuden möjlighet att provkika på den nya sajten och den 1 december, på Predikantveckans första dag, var det dags att låta sidan bli offentlig.
www.pingst.se finns nu information om Pingst Ä fria församlingar i samverkan, organisation, historia och verksamhet både i Sverige och internationellt till exempel.
Här går också att hitta blanketter av olika slag, frågor och svar om pingströrelsen, sökmöjlighet till alla pingstförsamlingar, kalender, webb-frågan och kortnyheter, liksom pdf-er av tidningen Pingst.nu.
Självklart går det också att länka vidare till Ibra, PMU, LPverksamheten, Pingst ung och andra pingstverksamheter via den nya hemsidan.