Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Phil och Katja från USA vill nå svenska studenter

Phil och Kajta Zarns är pastorer i den amerikanska pingströrelsen Assemblies of God, men verksamma här i Sverige där de samarbetar med Pingst ung. Deras längtan och mål är att nå unga vuxna, och framför allt studenter, med evangelium.

I höstas kom Phil och Katja tillbaks till Sverige för en andra arbetsperiod här. Hur länge de ska stanna den här gången är inte bestämt. Förra gången blev det tre år. De bor i södra Stockholm med sina tre barn. De två stora går på en engelskspråkig skola inne i stan och den yngste har ännu inte börjat på dagis.
Ä Jag trodde alltid att jag skulle jobba utomlands i framtiden, berättar Katja, som växte upp i en finsktalande familj i Tyresö söder om Stockholm.
Att det skulle bli i Sverige, efter många år i USA, hade hon kanske inte trott, men det är klart att det underlättar för henne nu att känna till landet hon bor i och ha grunderna i svenskan, även om finskan och engelskan ibland poppar upp först.
För Phil är det svårare med språket, men han kämpar på, och inledde den första missionärsperioden, som startade
på nyåret 2008, med att plugga svenska här.
Kajta kom till USA som student till North Central University och det var där hon mötte Phil och de insåg att de hade en gemensam kallelse att arbeta med ungdomar. År 2000 fick de sin första tjänst som ungdomspastorer i en kyrka i Minneapolis utkanter. Så småningom insåg de att det var till Sverige de ville och att det skulle handla om kristet studentarbete. De har antagits som missionärer av amerikanska Assemblies of God.
När de först kom hit handlade det mest om att vid sidan om språkstudier bygga relationer och försöka lära sig hur saker
och ting fungerade.
Ä Vi gick bönevandringar på universitet varje vecka, kopplade ihop oss med Filadelfiakyrkan, ledde en engelsk språkgrupp där och var med och arrangerade en 18+-konferens i Uppsala.
När de nu är tillbaks i Sverige igen så har de etablerat en viktig kontakt med Pingst ung, och Mosaik, som är namnet på ett nätverk för universitetsstudenter och unga vuxna.
Nu har de framför allt siktet inställt på att på olika sätt fånga upp och stödja kristna studenter att nå sina vänner med det kristna budskapet.
Ä Vi kan inte komma in på universitetet, men studenterna kan.
Katja berättar om att hennes föräldrar gjorde en väldigt radikal frälsningsupplevelse när hon var i femårsåldern och att hennes barndom präglats mycket av väckelseatmosfär i gudstjänster, och ständiga utmaningar till att ta ställning för Gud.
Phil växte upp i en luthersk familj och var alltid nyfiken på Gud, men det var först som 17-åring på ett läger som hans
tro blev ett personligt beslut hos honom.
Ä Då fattade jag att Gud älskade mig och att jag kunde älska honom tillbaka, säger han.
Nu talar både hon och Phil mycket om vikten av att inte stressa fram beslut.
Ä Vi måste jobba långsiktigt säger de. Och ha tålamod med att människor rör sig mot Gud i sin egen takt.
De ser som sin uppgift att ge kristna studenter stöd och nätverk för att kunna stå för sin tro och att få tips om hur man kan gå tillväga. Gemenskap är en grundpelare och en bra början. Internationella matkvällar, samlingar med inbjudna talare kan till exempel vara två ingångsvägar. Annat kan vara bönepromenader och erbjudanden om att anonymt mejla in böneämnen till kristna grupper.
Ä Jättemycket är på gång nu, säger de. Och når vi studenterna når vi sikt också arbetsplatserna.

Fotnot: I samband med årets Nyhemsvecka kommer Phil och Katja finnas med på en stor samling kring studentarbete. Phil och Katja går att nå på mosaik@pingstung.se