Peter Örn till Nyhem

Han har varit VD för Sveriges Radio och generalsekreterare för svenska Röda Korset, men numera lägger Peter Örn det mesta av sin tid på att göra andra till bättre chefer och ledare. I juni kommer han till Nyhemsveckan för att medverka i Pingsts seminarium om ledarskap.

Att Peter Örn har en gedigen erfarenhet av ledarskap är det väl ingen som tvivlar på. Inför sitt besök på Nyhemsveckan är han dock noga med att poängtera att han inte är någon expert på just Pingströrelsen.
Däremot har han under sin karriär haft mycket att göra med olika ideella organisationer. Förra året ledde Peter Örn en dialog mellan regeringen och den ideella sektorn som syftade till att skapa ett bättre samarbete kring sociala frågor.

Mött pastorer
Och visst har Peter Örn även hunnit möta en hel del pastorer. Personer som enligt hans uppfattning har präglats av ett andligt ledarskap och ett brinnande engagemang för att omsätta evangeliet i mötet med människor.
Men han har också mött kyrkliga ledare som brustit när det gäller just ledarskapsfrågorna.
Ä Jag har mött och hört om exempel på uselt chefskap där man försummar den närmaste personalen så att de till slut blir utbrända. Man måste kunna förena evangelium med praktiskt chefskap, säger Peter Örn.
Han menar att problemet med det starka engagemanget som leder till utbrändhet finns inom många ideella organisationer och att han sett samma sak hända inom till exempel Röda Korset. Det bästa sättet att undvika dessa fällor är enligt Peter Örn att utveckla chefskapet.
Ä Organisationen måste inse att det inte är slöseri att lägga ordentliga pengar på att utbilda sina ledare. Sedan måste ledaren själv ta sig tid.
Det handlar alltså inte bara om att gå dyra kurser. Enligt Peter Örn behöver varje ledare ägna sig åt personlig reflektion och man måste också våga bjuda in sina medarbetare för att diskutera sitt chefskap.

Församlingarna behövs
Peter Örn tror att ett gott ledarskap skapar en inre tillit och stärker övertygelsen hos människorna i organisationen.
Församlingarna är enligt honom organisationer som behövs:
Ä Jag tror att de har en viktig roll därför att de erbjuder människor möjligheter till fördjupning. Det är något som folk längtar efter i en tid som ofta är ytlig och när allting riskerar att bli underhållning.
Själv är inte Peter Örn aktivt kyrklig av sig. Han känner stor respekt för Peter Halldorfs verk och gärning och besökte nyligen kommuniteten i Bjärka Säby som ett led i sin egen andliga resa.
Ä Det var en stark upplevelse därför att gudstjänsten var så autentisk, säger han.
Under seminariet om ledarskap på Nyhemsveckan medverkar också bland andra Tommy Lilja, som just släppt boken Personligt ledarskap, lektor och forskare Anders Parment som specialstuderat beteendet hos 80-talister och Josefine Arenius, ansvarig för ledarskapsutveckling inom Swedmedia.