Personlig andlig utveckling fokus för Träning för Tillväxt

”Träning för Tillväxt” återkommer i höst. Initiativet, som genomfördes första gången under förra våren, kommer den här gången att ha fokus på personlig andlig utveckling och lärjungaskap som grund för församlingstillväxt.

Upplägget, där man inbjuder regionvis, kommer att vara detsamma som tidigare. Så också modellen med olika ”workshops” som samtalsform. Men där man förra gången satsade på breda och kollektiva utmaningar kommer inriktningen den här gången att handla om personlig andlig utveckling och lärjungaskap som grund för hela församlingens tillväxt. Frågor som blir både skarpa och uppfordrande och kommer mycket nära var och en.
Enligt Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst, är detta val ett svar på vad som på olika sätt kommit till uttryck i till exempel Pastorsakademin och andra sammanhang i pingströrelsen där ledare möts.
De ämnen som deltagarna kommer att kunna välja mellan handlar om lärjungaträning, hur man coachar varandra i arbete och får andra att växa. Allt med det uttalade syftet att locka fram den tillväxtpotential församlingen har i sina medlemmars personliga andliga utveckling.
Ä Det är ju det som andligt ledarskap handlar om, säger Pelle Hörnmark.
Precis som förra året är Träning för Tillväxt alltså riktat till ledare i församlingen. Men det handlar om ledare i alla möjliga olika funktioner, understryker han.
Ä Oavsett om du finns i äldstefunktionen, i barn- och ungdomsverksamheten eller ansvarar för kyrkans serveringsgrupp så har du en nyckelroll när det gäller att få andra att växa och utvecklas.
Däremot kommer det i år inte, som tidigare, att vara den egna ledarfunktionen som avgör vilken ”workshop” man deltar i. I stället vill man skapa mötes platser och utveckla nätverk över gränserna där man tillsammans, från församlingsarbetets olika delar, kan fördjupa sig i angelägna, personliga utmaningar och upptäckter.
En annan skillnad mot förra året är att man i viss mån kommer att anpassa programmet utifrån det regionala sammanhanget.
Ä Förra året körde vi samma program rakt av och överallt. I år vill vi vara lite mer lyhörda för vad som rör sig i det område vi är och lägga in det i programmet, säger Pelle Hörnmark.
En annan nyhet i år, är att man också lägger in en ungdomskväll i programmet.
Ä Då kommer vi att satsa på någon bra musikartist och i övrigt ha ett program speciellt för ungdomar.
Ingrid Svanell, ansvarig för Pingst Nationellt, säger att intresset för Träning för Tillväxt är stort och att man försöker tillgodose det genom att mötas på olika håll i landet. Bortsett från just det geografiska läget är det i övrigt lokalkapaciteten som fått styra valet av värdförsamlingar.
Ä Det handlar helt om att kunna ta emot många deltagare och ha tillgång till flera lokaler som kan användas för de olika grupperna, säger Ingrid Svanell.
Därför blir det i stor sett samma församlingar som förra året.
Ä Ett undantag är den norra regionen. Förra året var vi Lycksele, men det visade sig att många hade alltför långt avstånd dit. Så i år blir den nordligaste samlingen i Skellefteå.
I Mälardalen kommer Västerås att ersätta Märsta den här gången.
Som arrangör står Pingst och Ingrid Svanell berättar att många har uttalat sig positivt om att Pingst på det här sättet finns tydligt närvarande i församlingarna. Församlingarna som ställer upp med lokaler har inga andra kostnader för den här dagen.
Deltagarna betalar en liten avgift för maten under dagen, i övrigt står Pingst för kostnaderna.