Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Pelle Hörnmark ny styrelseledamot

Vid Rådslaget i Riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan, som hölls i början av maj, valdes Pelle Hörnmark, föreståndare för pingstförsamlingen i Jönköping, till ny ledamot i Pingststyrelsen.
Jörgen Gidlund omvaldes samtidigt till ordförande i styrelsen och Gunnel Ericson omvaldes till vice ordförande.
I Pingststyrelsen ingår därmed Jörgen Gidlund, Gunnel Ericson, Stig Karlsson, Tobias Nilsson, Emmalill Hector, Bengt Säker, Pelle Hörnmark, Anethe Carlsson, Sten-Gunnar Hedin, Gunnar Johansson, Beryl Lindeman, Tatta Lennartsson och Tommy Dahlman.