Pelle Hörnmark avskiljd för Pingst

Den 25 januari avskiljdes Pelle Hörnmark för sin tjänst som föreståndare för Pingst – fria församlingar i samverkan. Det skedde under en högtidsgudstjänst i hans hemförsamling Pingstkyrkan i Jönköping.

+Pelle Hörnmark valdes till föreståndare vid ett extra Rådslag som hölls i Citykyrkan i Stockholm den 25 oktober förra året.
Sten-Gunnar Hedin, tidigare föreståndare för Pingst Ä fria församlingar i samverkan, ledde avskiljningsakten.