Paul Scanlon, vad har du för budskap till de svenska pingstvännerna?

–?Mitt huvudbudskap är tvådelat. Det handlar om att vi måste nå ut i världen med vårt budskap och att en relevant kyrka med fokus på de förlorade är det bästa sättet att göra det på.

Hur väl känner du till svensk pingströrelse?
–?Inte mycket, men jag ser fram emot att få höra mer om er historia.

Du reser mycket, hur klarar du att kombinera det med att vara föreståndare?
–?Jag har ett jättebra team omkring mig och har byggt upp det så att församlingen inte är beroende av mig för allting. Jag har ständig kontakt med nyckelpersonerna i ledningen när jag reser så det är egentligen inget problem.

Tror du att alla kyrkor behöver gå igenom en förändring lik den du skriver om i boken Crossing Over?
–?Ja, jag tror att alla kyrkor behöver gå igenom någon slags förändring vid olika tillfällen under sin resa. Med uttrycket Crossing over menar jag en kulturell förändring och ett nytt sätt att genomföra nya prioriteringar.

Vad hände med människorna i din kyrka som var motvilliga till förändring?
–?Några lämnade och har inte kommit tillbaka. Några kom tillbaks efter några år och en del kommer fortfarande tillbaka. En del människor tycker att radikal förändring är alldeles för jobbig och orkar inte vara med när det händer. En del av dem kommer tillbaka när lugn och stabilitet åter råder.

Du verkar vara en väldigt stark ledare. Håller du med om det?
–?Förändringsprocessen i min församling tvingade mig att hitta en styrka jag inte visste att jag hade. All förändring kräver starkt ledarskap, särskilt när sådant ska förändras som många inte vill förändra. I generationer har församlingar betraktat vissa saker som heliga, sådant som Gud inte bryr sig om egentligen. Metoder, stilar, traditioner och sådant måste man kunna göra sig av med för att nå ett högre syfte.

Vad är huvudskillnaden mellan det nya och det gamla ledarskapet i din församling?
–?Vår församlings ledarstil var väldigt hierarkisk och ledarna la sig i allting, men det var inget vi själva förstod då. Jag tror inte att någon egentligen går in för att vara kontrollerande och därför är det svårt att se det själv.
–?Det gamla ledarskapet gav inte människor möjlighet att blomma, medan det ledarskap vi tillämpar idag möjliggör människors utveckling och förmåga att själva bli tjänande.