Monica Werner.

Monica Werner.

”Pastorsnormen utmanas”

Monica Werner, föreståndare i Södertörnkyrkan i Huddinge:

Vad tror du trendbrottet beror på?
– Jag har själv inte sett av någon markant ökning av antalet kvinnliga föreståndare utan vi är ju i klar minoritet överlag i rörelsen. Jag har hört att vi kvinnor generellt har en tendens att inte anta utmaningar då vi inte är säkra på att vi klarar av dem. Detta gäller naturligtvis och glädjande nog inte för alla, men det kanske ligger något i det. Med gedigen pastorsutbildning och då man faktiskt ser att andra kvinnor kan fungera i föreståndartjänst kanske fler kvinnor vågar sig på att söka/tacka ja till föreståndartjänster.
Vad ser du som föreståndare framför dig i arbetet och rörelsen?
– Jag tror att den helige Ande kommer fortsätta kalla människor som är beredda att arbeta för Guds rike i vårt land. Vi ser en rikedom av mångfald växa fram i Sverige så den vita och manliga pastorn kommer måhända vara norm för lång tid framöver, men den kommer utmanas.
Tror du att du bemöts på samma sätt som en manlig föreståndare?
– Nej, det är klart att det är annorlunda att vara en kvinnlig föreståndare. Ibland förenklar det mitt arbete och ibland är det till min nackdel. Jag har bara positiv erfarenhet av de församlingsledare jag arbetat med i församlingarna. Det lokala ledarskapet har ju kallat mig och det har lett till att de behandlat mig som person snarare än som kvinna. Det är ofta de som inte känner mig som har svårare att förhålla sig till min roll. Med tiden lägger sig även de krusningarna.
Har du hittills stött på något du uppfattar som diskriminerande?
– Inte medveten diskriminering, men okunskap och slarviga kommentarer har ibland letat sig in i hjärtat och krävt bearbetning. Att vara föreståndare kan vara ett ensamt jobb och det förenklas inte av att vara i minoritet på de pastorsträffar vi har, då nära vänskaplig gemenskap och igenkänning är ett viktigt inslag. Pingströrelsens pastorer och församlingar i stort blir allt mer vana med att kvinnor är i tjänst och det gör att bemötandet blir mer naturligt, vilket förenklar.