Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Pastorskonferens med fokus på norra Sverige

Pingstförsamlingen i Örnsköldsvik inbjuder i augusti till en tre dagar lång strategisk arbetskonferens med namnet ”Älska Norrland”.

Målgruppen är pastorer och äldste verksamma i Sveriges norra delar. Det övergripande syftet är att tillsammans finna vägar för att nå regionen med evangelium. I samband med att Pastorsakademin avslutades så träffades pastorerna från Norrland (cirka 60 stycken) på initiativ av Stefan Beimark, Örnsköldsvik, och Jörgen Fahlstedt, Lycksele, för
att tillsammans fundera kring hur de på olika sätt skulle kunna stödja varandra i arbetet med att nå de norra delarna av Sverige med evangelium.
Resultatet av träffen blev att pingstförsamlingen i Örnsköldsvik, som i många år stått värd för en evangelistvecka, tog på sig att inbjuda till en nyårlig konferens med fokus på Norrland.
Ä Men syftet nu är inte att ha en möteskonferens, utan en samling, där vi tar tid på oss att bearbeta olika frågor, säger Stefan Beimark, föreståndare i Örnsköldsvik.
Premiären sker redan den 28Ä30 augusti på församlingens lägergård på Aggö utanför Örnsköldsvik. Under de tre dagarna kommer det stora fokuset alltså att ligga på att tillsammans jobba med olika frågor, även om det självklart också kommer att finnas plats för att bedja och läsa Bibeln tillsammans.
Frågorna kan till exempel handla om hur de vita fläckarna i regionen kan nås och hur de pastorslösa församlingarna kan få hjälp och stöd.
Till evangelistveckan i Örnsköldsvik brukade mellan 120 och 140 personer komma. Nu hoppas man på att fylla lägergårdens alla 80 platser. Vill fler vara med så byter man lokaler, lovar Stefan Beimark.