Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Pastorsakademin drar igång i höst

Nu ska landets pingstpastorer rustas inför framtidens utmaningar. Pingst Pastorsakademi innebär ett helt nytt sätt att utbilda, där kurser i ledarskap, teologi och personlig utveckling kombineras med coachning i vardagen.

I november startar Pingst Pastorsakademin, en tvåårig utbildning som sker i samarbete med Pingst Förvaltning och Pingstskolorna.
Ä Vi tror att vi i en rad frågor behöver en större samsyn teologiskt. Vi behöver också bli bättre på att argumentera för våra ståndpunkter på ett klokt och begripligt sätt, och utvecklas mer i vårt ledarskap, säger Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst och visionär bakom Pastorsakademin. Pingst står inför stora utmaningar och utbildningen blir ett sätt att få samling inför dem.
Projektledare för Pastorsakademin är Daniel Alm, pastor och föreståndare för Pingstkyrkan i Västerås. Han ser ett behov av att stärka närheten och nätverken i ett uppdrag som kan vara tufft, att sätta tydligare framtidsfokus och höja självkänslan hos pastorerna.
Ä Vi vill satsa på dem som är nyckelpersoner för sina församlingars utveckling och tillväxt. Pastorsakademin kommer att innebära att de får fler verktyg i lådan, att de kan leda på ett tryggare och tydligare sätt som både är framtidsorienterat och förankrat i vardagen, säger Daniel Alm.
Från monolog till dialog
Han pekar bland annat på vikten av att lära sig kommunicera på ett sätt som är anpassat för en ny tid Ä av att gå från monolog till dialog. Och att kunna möta nya utmaningar som ett mångkulturellt samhälle.
Pastorsakademin kommer att skapa större legitimitet åt rollen som pastor, menar Pelle Hörnmark och hänvisar till frågor kring licensiering.
Ä Genom utbildningen skapas en identitet i att vara pastor i pingströrelsen och den blir en kvalitetssäkring inför vad vi är och gör, säger han.
Det handlar om ett helt nytt sätt att arbeta med utbildning. Kursmoduler kommer att erbjudas såväl nationellt som regionalt utifrån de tre spåren t eologi, ledarskap och personlig andlig utveckling. Undervisningen följs sedan upp i ett 30- tal processgrupper runtom i landet, med 5Ä10 pastorer i varje, och blir därigenom lokalt förankrad. Ledare inom olika församlingar får inför uppdraget att leda processgrupperna, genomgå professionell coachutbildning. Det kommer också att finnas tre regionala processledare som är troende ledare på olika poster inom näringslivet, och de ska coacha 10 processledare var.
Ä I processgrupperna kommer kunskapen som man fått att plockas ner till vardagen. Pastorerna kan exempelvis få berätta om hur de arbetar med syfte och vision i sina församlingar, berättar Daniel Alm. Förutom att man möts och peppar varandra inom gruppen, så coachas pastorerna enskilt.
Ä En ledarskapskonferens blir väldigt övergripande och det som sägs där leder i sig inte till förändring. Men när pastorerna själva får sätta ord på sina upplevelser, blir det ett fruktbärande samarbete, tror Daniel Alm.
Avstår konferenser
De församlingar som arrangerar Föreståndardagarna, Predikantveckan och evangelistveckorna, Uppsala, Stockholm, Örnsköldsvik och Jönköping, har gett sitt bifall till att avstå ifrån konferenserna under de två åren, så att pastorerna får tid för utbildningen.
Ä Att de är beredda att ta detta steg visar att det finns en enhet och en vilja som ger styrka åt denna satsning, säger Daniel Alm.
Responsen från landets pastorer är stor, berättar han. Det finns ett intresse och en efterfrågan när det gäller träning för tillväxt, framför allt bland de yngre ledarna, och många uttrycker att de vill satsa.
”Viktig del i tillväxt”
Han känner sig förväntansfull och inspirerad inför hösten:
Ä Det har aldrig känts så spännande att vara pastor inom Pingst som nu. Vi tror att Gud har gett oss denna vision och att Pastorsakademin kommer att bli en viktig del i den tillväxt vi redan ser tecken på.
Pelle Hörnmark håller med:
Ä Jag känner mig priviligierad över att få vara med i en tid när det finns en öppenhet för att göra nya satsningar. Jag hoppas att pastorerna genom utbildningen ännu mer ska se potentialen i sig själva och sitt ledarskap men också i andra människor.