Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Passion för mission

Andreas är Pingsts nye missionsinspiratör

– Min dröm och vision är att det missionella uppdraget ska leva och pulsera mitt i varje församling i Sverige. Det säger Andreas Svedman, som sedan årsskiftet är anställd av Pingst för att på olika sätt inspirera för mission med speciellt fokus på unga. Dessutom är han ansvarig för PMU:s praktikantprogram.

Att exakt beskriva vad hans arbetsuppgifter handlar om kan vara svårt. Men han ska fungera som en länk mellan församlingar, och fält. Finnas med och sammanföra olika församlingar och personer, som kan lära och inspirera varandra och även i högre grad samarbeta.
– Jag önskar vara en resurs för församlingarna, säger han. Jag vill vara mer än inspiratör och hoppas kunna jobba tillsammans med församlingarna på olika sätt. Jag ser min tjänst som att leda, coacha och inspirera för pionjära insatser.
Andreas kommer närmast från en ungdomspastorstjänst i Lidköping. Innan dess jobbade han i Finspång.
Han har på senare år också arbetat med programsektionen ungdom på Nyhemsveckan och ingått i arbetsgruppen, som jobbat fram den nya missionskonferensen inom Pingst. Förra året ledde han den heldagssatsning under Nyhemsveckans ungdomshelg som uppmärksammade alla de människor som inte har tillgång till evangeliet idag. Dagen fick mycket uppmärksamhet och har under året gett ringar på vattnet.
– Att ta vara på det intresset och fånga upp det ligger i det jag vill vara med om.
Andreas Svedman flyttade med sin familj till Chile i slutet på 80-talet. Föräldrarna var missionärer där och familjen besökte Sverige bara vart tredje,  fjärde år.
– När jag var 15 år kom vi ”hem” till Sverige på riktigt, berättar Andreas och fortsätter:
– Jag var jättedålig på svenska, men hade svenskt namn och blont år. Jag fick gå på Svenska 2 för invandrare.
Det blev en konstig tid, där han kände att han inte passade in någonstans.
– Jag hamnade i en livskris. I Chile var det mycket bråk och mobbning i skolan jag gick i, och här i svenska Ljusdal blev det en annan form av mobbning.
Andreas kände sig utanför också i kyrkan, men åkte ändå till Missionärsbarnsträffarna varje sommar och beskriver det som att ”det var enda gången om året han var kristen”.
Men, Gud sökte honom och han gjorde en egen gudsupplevelse, som sedan bekräftades på det årets MBT och Andreas beskriver hur andedopet ledde till en viktig förändring och hjälpte honom in i Guds plan. Detta ledde till att han senare upplevde en egen kallelse att predika evangelium. En kallelse att nå onådda på olika sätt, alltså inte till ett speciellt land eller folk.
– Jag vill hjälpa människor till ett möte med Jesus och vara med och resa upp ledare och det är viktigt för mig att leva i den kallelsen.
– Nu är jag tacksam för min uppväxt och det jag varit med. Och för alla som på olika sätt alltid bett och ber för mig. Utifrån mina egna erfarenheter så har jag ett särskilt hjärta för missionärs- och pastorsbarn. Många av oss växer upp med många utmaningar som inte alla möter eller kan förstå. Därför behöver vi se dem och bära dem på ett särskilt
sätt i bön och omsorg.
Familjen, som förutom Andreas består av fru och tre pojkar, 6 år, 3 år och en baby, bor i Mullsjö. Därifrån reser Andreas en dag i veckan till Pingstkontoret i Alvik. Resten av tiden arbetar han antingen från hemmakontoret, eller befinner sig på besök i  församlingar runt om i landet. Andreas bistår även församlingar som vill göra teamresor eller vill ta nya steg i sitt missionsarbete.
Andreas ser det som viktigt att föra fram det gemensamma arbetet inom Pingst.
– Jag försöker inspirera för det missionella, sammanföra olika församlingar och personer, och jag jobbar med att bygga strukturer för inspirationsnätverket SÄND.
– Syftet med SÄND är att vi är sända och ska vara en utsändande rörelse, där vårt uppdrag är att nå de minst nådda och mest utsatta människorna.
Att ta vara på unga människors tro på att kunna vara med och göra skillnad och förändra världen, tycker han är viktigt och han drömmer om att kunna erbjuda ungdomsgrupper som vill göra en insats någonstans en träningsutbildning, där de också får möta andra grupper med samma inriktning.
Till hösten görs en test av ett sådant upplägg i södra Sverige.
Praktikantprogrammet på PMU är en annan möjlighet för unga människor att engagera sig för att vara med och göra skillnad i världen.
– Jag tror det är dags att Pingst blir en sändande rörelse igen, så som det var när Pingströrelsen växte fram, men givetvis anpassat till den tid vi lever i, säger Andreas Svedman.
Fotnot: Andreas Svedman nås på telefon 08- 619 25 66 eller på mejladress andreas.svedman@pingst.se