Panelsamtal om Bibeltolkning

Får Bibeln tolkas hur som helst och vad får det i så fall för konsekvenser?
Det var ämnet för ett panelsamtal på Medborgarhuset i Stockholm tidigare i höst. Med i panelen fanns Sten-Gunnar Hedin, Åke Bonnier, domprost i Stockholms domkyrkoförsamling och Jesper Svartvik, teologie doktor vid Lunds universitet.
Samtalet anordnades i spåren av den uppmärksamhet som premiärnumret av Stockholms domkyrkoförsamlings nya tidning Stockholmsliv fick, där prästen Niklas Olaison intervjuades om sitt sätt att tolka Bibeln. Han menade att Jesus genom att hela den romerske officerens tjänare i Matteusevangeliets åttonde kapitel indirekt stödde ett förhållande dem emellan. Det senare tolkades av många som om Jesus skulle ha stött ett pedofilt förhållande.