Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Påminnelse om livet i stort

Hösten är en tid att blicka framåt. Trots att naturen är i det skede då det börjar bli dags att tänka på refrängen har det för många av oss människor blivit en rytm med skolårets terminer. En längre sommarsemester har kanske gett tid för nödvändig reflektion och omprioriteringar i livet. Efter vilan har man nya krafter till det som ska göras.
Årstiderna är en bra påminnelse om livet i stort. Att det går i perioder, där framgångar ofta följs av tider av stillestånd, och där det finns ”en tid för allt som sker under himlen”, som Predikaren säger. Arbete – vila, projekt – utvärdering, ansträngning – återhämtning.
Ibland använder vi uttrycket ”ålderns höst”. Då ska man inte glömma att hösten är fruktens tid. Som för Bernt som gick en Alpha-kurs när han passerat de 80, och tillsammans med sin dotter Agneta fann en tro som förändrade livet.
I det här numret kan du också läsa om fyra olika kvinnor som berättar om sin väg till rollen som förkunnare. Behövs det specifikt kvinnliga förebilder i dag? Och ser en ledarroll olika ut beroende på om det är en kvinna eller en man som innehar den? Elloise Nordkvist, pastor i Helsingborg, skriver i sin undervisning att vi kanske aktivt behöver anpassa verkligheten för våra ledare i församlingen för att skapa den miljö vi egentligen vill ha. Håller du med?
Fokus för PMU:s höstkampanj Barnens rätt ligger i år på flickors rätt till utbildning. I Nepal finns avlägsna bergsbyar dit man måste ta sig till fots. Elisabeth Hammarberg, PMU:s insamlings- och kommunikationsasvariga, har gjort det och träffat några av de flickor som får gå i skolan tack vare PMU:s insatser.
Några andra som satsar på barn och unga är Tommy Log, pastor i Västerås som i flera år bland annat ansvarat för barnmötestältet på Nyhemsveckan, och Magnus Jägerskog som är generalsekreterare på Bris och även en engagerad församlingsmedlem.
Som vanligt finns det även goda tips på lyssning och läsning som berikar livet. Kerstin Klason gör efter många trogna
år sin sista boksida för Pingst.se i det här numret. Stort tack för din insats, Kerstin!