Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

På jakt efter kreativiteten

Samuel Hector har Pingsts uppdrag att ta ett grepp kring de kreativa uttrycken i Pingströrelsen med det långsiktiga syftet att vända en negativ trend. – Min önskan är att Pingströrelsen vore en naturlig tummelplats för kreativitet, säger han.

Samuel Hector är just nu tjänstledig efter sex års församlingstjänst i Filadelfia i Stockholm och fem år i Pingstkyrkan i Uppsala. Han pluggar teologi halvtid på ALT och på den andra halvan är han projektledare för Pingst Kreativitet.
I projektet, som inletts nu i höst, och till att börja med ska pågå under ett år, handlar det om att lägga örat till marken, ta reda på vad som händer och vad det är människor längtar efter, konstaterar Samuel.
Han har börjat skicka ut enkäter till kreativa personer i församlingarna, som han fått tips på från pastorer och ungdomspastorer. Förutom att få svar på sina frågor tänker han att de personerna också blir början till ett nätverk.
I de kreativa uttrycken ingår förutom musik och sång, dans, teater, drama, bild och skrivande.
Ä Vi vill vara med och öka det kreativa bubblet i församlingarna, säger Samuel och fortsätter:
Ä Pingst har alltid velat vara en modern rörelse, det är vår tradition. Vi har alltid bejakat nya uttryck för att berätta om Jesus, det är en del av vår historia.

På 80-talet var det till exempel många musikaler som sattes upp, men känslan nu är att de kreativa uttrycken stagnerat.
Men nu ska det förhoppningsvis bli ändring på detta.
Ä Signalvärdet med projektet är att vi i Pingst vill bejaka kreativa människor, att Pingstförsamlingar vill tänka nytt och
vara öppna varma miljöer där kreativa människor känner sig uppskattade.
De kreativa gåvorna är lätta att koppla till församlingens uppdrag, menar Samuel.
Ä Gud vill ha tag i oss och han kan använda sig av uttryck som talar till själen. Det blir som en landningsbana för Gud.
Även om han fortfarande är på kartläggningsstadiet i sitt projekt är han också redan på gång med att planera olika kreativa aktiviteteter. Till exempel på nästa års Nyhem, Lappis, Hampe och MÖT.
Ä Tillsammans med pingstskolorna jobbar jag med att skapa en kreativ verkskap, en aktiv yta, för skapande i samband
med konferenserna.