På de utsattas sida

Pingst servar pingstförsamlingarna med valmaterial

Existentiell hälsa, att världen är viktig och integrationsglädje. Det är frågor som Daniel Alm hoppas att landets pingstförsamlingar på olika sätt ska lyfta fram inför höstens val. Verktyg för att kunna göra det kommer att erbjudas bland annat i form av färdigskrivna artiklar och checklistor och tips inför exempelvis utfrågning av partier. Pingst på de utsattas sida kallas satsningen.

Pingsts framtidsbild, som antogs vid 2017 års Rådslag, uttrycker en längtan efter att Pingst ska vara en tydlig och respekterad röst i samhället och stå på de utsattas sida.
– Därför föreslår jag att vi ska försöka driva opinionsbildning kring frågor om existentiell hälsa, att världen är viktig och integrationsglädje, säger Daniel Alm.
Existentiell hälsa är ett begrepp som Världshälsoorganisationen, WHO, använder sig av. Kriterierna för existentiell hälsa är tro, hopp, harmoni, helhet, förundran över livet, mening, andlig styrka och andlig kontakt.
– Här finns stora möjligheter att koppla debatten till kristen tro och pentekostal syn på människan och gemenskap, säger Daniel Alm.
Att världen är viktig handlar exempelvis om synen på bistånd och kampen för demokrati, fred och jämställdhet.
– Jag skulle också vilja lyfta fram möjligheterna med flyktingvågen och att vi vågar vara positiva och offensiva och tro på dem som kommit och kommer till Sverige, fortsätter Daniel Alm.

Tanken är inte att driva partipolitik eller uppmuntra till att rösta på ett speciellt parti, utan att lyfta viktiga ämnen. Under Almedalsveckan kommer dessa frågor också att på olika sätt märkas i det som Pingst är engagerat i där. (Läs mer i artikel här intill.)
Hur ska då församlingarna få stöd i det här arbetet? Jo, genom att kunna använda färdigskrivna artiklar, som kan publiceras i lokala tidningar. Eller genom att få tips på checklistor inför utfrågningar av partiföreträdare eller andra aktiviteter som på olika sätt anknyter till valet, och material att använda på sociala medier. En hemsida finns som församlingar fått inloggning till.
Den här satsningen inför Valet 2018 togs upp under Rådslaget och de församlingar som ville kunde därefter anmäla sig
till ett webinar i början av sommaren för att få ännu mer konkret information och tips på hur man kan göra.