Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

OSLO GOSPEL CHOIR

The Musical Messiah

Oslo Gospel Choir grundades av Tore W. Aas 1988. Han satte in en annons i Vårt Land och Aftenposten och sökte medlemmar till en kör, mer än 300 personer kom till provsjungning. Resten är historia som vi brukar säga. Sedan dess har denna kör gjort 30 inspelningar. Tore W. Aas har nu skrivit en ny musikal med titeln Messias. Den beskriver Jesu liv från hans födelse till hans himmelsfärd. Sångerna är skrivna med tydlig koppling till händelser i evangelierna, som Jesu möte med den samariska kvinnan eller äktenskapsbryterskan. Men här sjungs också Hosianna, när Jesus tågar in mot Jerusalem eller ett Agnus Dei, där Jesus skildras som frälsaren – Guds lamm. Här finns också ett Kyrie rop – Herre förbarma dig. Och musikalen avslutas med det hoppfulla budskapet – Hallelujah! Christ is risen – Jesus lever.