Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ordets betydelse

När jag gick bibelskola och lyssnade till erfarna predikanter så hörde jag ofta ”församlingen leds från talarstolen”. Jag har med åren tyckt att detta är en förenkling av att leda en församling. Utmaningarna att möta människor i vardagen och nedanför talarstolen, utöva gott ledarskap, den egna karaktären och förmågan att se sammanhang i ett större perspektiv är väl så viktiga i konsten att leda en församling. Ändå. Faktum kvarstår att det som sägs och förkunnas i en församling är oerhört viktigt. Jag tror att en förnyelse och uppgradering av orden som sägs och förkunnas i en församlingsgemenskap är nödvändig.
Många av våra församlingar har brottats med medlemskapsfrågan. Vem får vara med och vem kan inte vara med. Personligen tror jag att VAD som förkunnas är oändligt mycket viktigare än vad som står skrivet i stadgar och statuter. Jag är övertygad om att det är förkunnelsen som skapar tro och förvandling i våra gemenskaper. Utan förkunnelse om dopets välsignelse blir det inga döpta. Utan en tydlig förkunnelse om vad efterföljelse till Jesus innebär blir det inga
lärjungar. Utan frimodig förkunnelse om församlingens uppdrag vänder sig församlingen inåt.
Jag tänker inte bara på predikan i de offentliga gudstjänsterna, även om jag tror att det tillfället mer än något annat sätter agendan, tonen och kulturen i församlingen. Jag tänker också på all vardagsförkunnelse i smågrupper, ledarsamlingar och samtalen oss emellan. Våra ord har betydelse. Det vi säger och förkunnar skapar.
”Den profet som har haft en dröm, han berättar en dröm, men den som har fått ta emot mitt ord, han förkunnar verkligen mitt ord. Det är skillnad på halm och säd, säger Herren”, står det i Jeremia 23:28. Versen är hämtat från ett sammanhang där Gud går till rätta med profeterna. Han varnar dem för att enbart förkunna sina egna drömmar och idéer. Att förkunna är ett stort privilegium men också ett stort ansvar. Jag är övertygad att den församling som förkunnar Guds ord och lever med profetisk skärpa är den församling som har bäst förutsättningar att bli en växtplats
för människor och förändra tillvaron i samhällen, städer och världen.
Det är skillnad på halm och säd var bilden som Herren använde. Halmen blåser bort med vinden och säden stannar för att användas till föda. Den predikant som söker sig djupare i Guds ord och närmare människor kommer alltid att ha en publik. Jag är fascinerad av alla människor jag möter som berättar vad en predikan, ett bibelstudium eller en bok har betytt för deras liv. Det verkar som Hebreerbrevet 4:12 har fångat verkligheten ”Ty Guds ord är levande och verksamt.
Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.”
Länge leve förkunnelsen!