Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ordens betydelse

Jag läste för ett tag sedan en bok om organisationers kulturer. Forskaren hade undersökt många organisationer och hur de lyckades att nå sina målsättningar. Författaren konstaterade att de två viktigaste sakerna som formar och skapar miljön i ett sammanhang är vad man pratar om och vilka relationer man har. Om samtalsämnena handlar om min egen förträfflighet och andras oförmåga så skapar det sämre förutsättningar att skapa en kreativ miljö där saker skapas och utvecklas.
Om jag själv ställer mig utanför ett sammanhang med armarna i kors och bara blir en kritisk betraktare och mumlar om min egen otillfredsställelse så försvinner möjligheten att bidra till en positiv utveckling.
Jag har tänkt på detta. Inte minst i den senaste tidens debatter om medlemskap. En fråga som skapat stort engagemang och en del frågetecken. Vi har mötts som pastorer och ledare för de större församlingarna i Sverige och pratat.
Vi kommer att fortsätta samtalen i vår januarikonferens. De viktigaste samtalen blir förmodligen i de regionala samtalsdagarna i februari och mars. Då inbjuder vi församlingsledare på bred front att ha raka och öppna samtal om församlingen, vem den är till för och vem som kan vara med.
Min erfarenhet så här långt är att vi i huvudsak är överens om synen på tro, dop och medlemskap. Jag träffar ingen som har övergett tron på Bibeln som auktoritet för lära och liv. Jag träffar ingen som inte erkänner sin begränsning i att tolka och tillämpa sin övertygelse i vår tid. Alla brottas, men ingen avfaller från tron på, och strävan efter, att leva så nära en nytestamentlig mönsterbild av församlingen som möjligt.
Därför skriver jag om kulturen i denna ledare. Därför skriver jag om ordens och relationernas betydelse för vårt sammanhang. Jesus, Paulus och Jakobs undervisning i Bibeln om ordens betydelse är kristallklar. Det vi säger har betydelse. Hur vi bemöter varandra har betydelse.
Därför. Låt oss ha ett levande rakt och öppet samtal om tro, dop och medlemskap. Men låt oss inte förstöra miljön genom överdriven antagonism, självhävdelse och förringande av varandra. Jag avslutar denna ledare med samma ord som jag skrev till våra pastorer i slutet av oktober.
Till sist, systrar och bröder. Vi behöver varandra. Vår likhet är större än vår olikhet. Vår kärlek och respekt för varandra kan fördjupas. Vår tro kan flytta berg och djävulens portar skall aldrig få makt över Guds församling.