Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ord som når fram

Årets Predikantvecka har fokus på att nå nya människor med evangeliet. Årets övergripande tema är ”Ditt bästa för din nästa”. Varje dag har sedan ett undertema, till exempel ”Med de rätta orden” och ”Lyft blicken och se”.

Ä Vi ser fram emot att vara värdar för Predikantveckan ännu en gång, säger Stefan Claar, pastor i Filadelfiaförsamlingen. Det innebär både ett ansvar och ett förtroende.
Han berättar att man i församlingen önskat och bett om att veckan ska ge något till deltagarna, som de har
nytta av. För Guds rikes skull.
Ä Att nå ut är otroligt angeläget, säger Stefan Claar, som tycker att kyrkan har en förmåga och tendens till att bli intern.

Nå nya människor
Under det här året har Filadelfiaförsamlingen i Stockholm mycket medvetet fokuserat på att nå ut till nya människor och han tror att det medverkat till årets upplägg av Predikantveckan.
Ä Vi har sett att det går och det kommer vi också att ge exempel på under veckan.
I år medverkar enbart svenska talare, till exempel Niklas Piensoho, Dan Salomonsson, Pelle Hörnmark, Carl-Olof Hultby och Mikael Tellbe.
På tisdagen, när förmågan till de rätta orden står i centrum, kommer också Marie Söderkvist, känd debattör och krönikör, att medverka och tala om kommunikation.