Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Ord som förändras

För några år sedan säger min dotter plötsligt till min pappa: ”Vad frän du är farfar! ” Pappa blev väldigt fundersam och det tog en stund för oss att reda ut att ordet ”frän” betydde helt olika saker för dem. För min dotter var det ett positivt laddat ord där hon tyckte att hennes farfar var riktigt fräsch. Men för honom var betydelsen en helt annan, för när han växte upp var det ordet negativt laddat.
Ordet har bytt från att vara negativt laddat till något positivt. Och så är det, för språk utvecklas hela tiden.
Här får vi som rörelse ett problem. För ett av de mest centrala orden i vår teologi och i vår ”marknadsidé” håller på att genomgå samma förvandling. Hela vårt sätt att förklara evangeliet bygger på att vi har ett begrepp om synd. Det är när jag blir medveten om min synd som jag känner behov av förlåtelse och där har vi ingångsporten till hela försoningsteologin.
Men begreppet synd håller på att genomgå samma förändring som ordet ”frän”. Något syndigt, som varit negativt, är i dag för många kittlande, spännande och man använder begreppet i nästan positiva ordalag.
Om den trenden fortsätter, hur ska vi då förklara grundbulten i vårt budskap?
För min hustru ställdes frågan på sin spets för några veckor sedan. Hon har kontakt med en kvinna som tidigare i sitt liv inte utsatts för någon kristen påverkan överhuvudtaget. Hon fick en Bibel av oss som hon började läsa. En dag kommer hon och säger att hon vill bli döpt och ”anta den kristna tron”. Glad började min fru då förklara att hon behövde bli frälst.
Ä Jag behöver inte bli frälst från något, var hennes respons, jag vill bara anta den kristna tron.
Jag tror att nyckeln till vår framtida succé eller nederlag kommer att ligga i om vi lyckas eller inte lyckas tilltala människor på ett språk de förstår.
För mig som jobbar med media är frågan ytterst relevant. Har du någon idé om hur det språket kan formas?
Hör gärna av dig till mig i så fall. För vi ska se till att vi når samma framgångar i vårt land och i muslimvärlden som
i många andra delar av världen.