Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Onådda i fokus på Pingst Mission 17

Den sista helgen i september är det dags för årets Pingst Mission Sänd. Konferensen hålls i Pingstkyrkan Arken, Värnamo.

Konferensens mål är att ta konkreta steg mot att nå de minst nådda och mest utsatta människorna i världen, dem som ännu inte hört vem Jesus är. Förhoppningen är att orden i Apostlagärningarna 1:8 ”Men När den helige Ande kommer
över er, kommer ni att få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns”, ska få bli verklighet i enskildas, i församlingars och i hela rörelsens liv och arbete.
Konferensen riktar sig till alla som är nyfikna på mission, vill lära sig mer och träffa människor som kan inspirera till missionsinsatser. Men också till församlingsledare, missionsledningar, ungdomspastorer och andra som kan vara med och bidra till att enskilda församlingars missionsarbete kopplar samman med det gemensamma arbetet.
Ibra och PMU inbjuder till en förkonferens i anslutning till den stora konferensen. IBRA inbjuder dem som är med i utsändande eller underhållet för en Ibra-missionär eller stöder speciella insatser i världen. Men även dem som vill veta mer om Ibras arbete. PMU vill fortsätta att föra strategiska samtal med pingstförsamlingarna, med målet att
komma längre i arbetet med att gestalta Guds Rike, för upprättelse och förändring i världen.
Det sägs att den generation som lever nu har allt av kunskap, resurser och teknik för att utrota världens extrema fattigdom, samtidigt som det är den sista generationen som kan göra något åt klimatförändringarna. PMU vill föra samtal om vilket ansvar kyrkan har i detta. Det gäller både i världens stora kriser, och i arbetet för långsiktig förändring och utveckling.
Vad kan och ska PMU göra och vilken roll kan och ska församlingarna spela? Och hur kan samarbetet stärkas för att nå ännu längre?
Fotnot: Förkonferensen startar fredagen den 28 september klockan 13.30. För mer information om konferensen och
anmälan se här