Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Omvändelse förändrar traditionella könsroller

Varför levde en del familjer i colombianska kåkstäder ett så välordnat liv? Den frågan ledde kultur­antropologen Elizabeth E. Brusco in på forskning omkring hur omvändelse och medlemskap i en pingstförsamling kunde förbättra kvinnornas ställning.

Elizabeth E. Brusco är professor vid den kulturantropologiska institutionen på Pacific Lutheran University i Tacoma, Washington i USA. När hon först kom till Colombia var hon skolad i marxistiskt tänkande och materialistisk antropologi.
Under sitt första fältarbete i landet började hon fundera över varför en del familjer i kåkstaden levde ett så välordnat liv.

Förändrade hela familjen
Det visade sig att de var pingstvänner. Elizabeth E. Bruscos intresse var väckt och så småningom kom hon som feminist och icke pingstvän att skriva sin doktorsavhandling om hur medlemskap i en pingstförsamling effektivt kan förbättra kvinnans ställning.
Bruscos forskning visar hur pingstkvinnorna successivt lyckades förändra hela familjens situation till det bättre. När också männen blev omvända och medlemmar i en församling ändrades hela deras mansroll och de började ta ansvar för hem och familj.
Hon föreläste i april på Campus Engelska Parken i Uppsala på inbjudan av Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium och Institutet för pentekostala studier. Hennes föreläsning var den andra gästföreläsningen i serien ”The Internationel Lucy Farrow Lecture”.

Männen överger hemmen
Hon beskrev bland annat hur omvändelsen utmanar de traditionella könsrollerna i landet.
Inte minst har urbaniseringsprocessen i landet lett till en könsuppdelning, där männen håller till på gatorna medan kvinnorna stannar i hemmen. Männen tillbringar sin lediga tid på krogar, där pengarna går till sprit och prostitution.
Detta brukar man kalla machismo, och är inte synonymt med patriarkat. I ett patriarkat styr männen allt, också det som sker i hemmet, medan machismo innebär att männen totalt abdikerar från hemmet.
– Det kvinnorna jag intervjuat vittnar om är ett helande av hemmet, menar Elizabeth Brusco. Omvändelsen leder till att männen slutar dricka och slåss och hänga på barer.
– Det krävs en kraftfull ideologisk support för att bryta mot det som allmänt förväntas av männen, konstaterar hon. I församlingens verksamhet får männen dessutom alternativ till att sitta och hänga på krogen.

Kvinnorna omvänds först
Hennes erfarenhet är att kvinnorna ofta är de första att bli omvända och sedan påverkar de sina män att ta samma steg. De som hade omvända män berättade alla att det hade fått det mycket bättre än förut, både materiellt och i förhållandet.
I frågestunden som följde efter hennes föreläsning förklarade hon dock på en direkt fråga att de förändrade könsrollerna för män och kvinnor i den colombianska pingströrelsen inte lett till någon öppenhet för kvinnliga ledare i församlingarna. Däremot är det vanligt att en församling leds av pastorn och hans fru tillsammans, där de ansvarar för olika delar.

Fotnot: Lucy Farrow levde mellan 1851 och 1911 och brukar kallas ”The Mother of Pentecosalism” (Pingströrelsens moder). Hon var en frigiven slav, som fick stor betydelse för det andliga genombrott, som i början av 1900-talet från Azusa Street i Los Angeles, Kalifornien, fick pingströrelsen att spridas över hela världen.