Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Omstart

Vi har alla en massa elektroniska prylar som vi gjort oss beroende av. De hjälper oss bland annat med planering, relationer och kunskapsinhämtning. Men lika goda vänner som de har blivit, lika goda fiender kan de bli ifall
internetroutern strular, datorn låser sig eller smartphonen strejkar. Ringer vi den dyra supporten får vi oftast ett standardsvar: starta om maskinen! Vi uppmanas att hålla inne startknappen tills maskinen svartnar och om vi inte fattar vart startknappen sitter uppmanas vi att dra ut sladden ifrån väggen och sätta i den igen.
Genialt enkelt! Alla program, alla processer, som är igång i dessa elektroniska apparater släcks ned, för att sedan vid en omstart, återstartas Ä inte alla, men de mest nödvändiga.
DU FÖRSTÅR SÄKERT ATT detta är en bild för kyrkans verksamhet i allmänhet och barn- och ungdomsverksamhet i synnerhet. Vi har många saker som liksom snurrar på och har gjort det i många, många år. En del saker utgör själva essensen av vad vi är och gör medan andra saker står på i bakgrunden och surrar och kanske har förlorat sitt ursprungliga syfte. Många saker som står på stjäl kraft och energi från det som verkligen ska vara igång och gör allt lite segare och långsammare.
För att åstadkomma förändringar kan vi inte fortsätta som vanligt och ändå tro att det kommer bli en förändring. För att komma vidare krävs ett slags break från allt som vi är upptagna av idag. Därför tror jag att vi skulle må bra av en slags omstart.
JESUS PRATAR OM DETTA I en mycket stark bild; Om inte vetekornet faller till jorden och dör förblir det ett ensamt korn, men om det dör bär det rik skörd (Joh 12:24). Jag utmanas ständigt av att stänga ner allt som går på Internet Ä det som jag tror ska berika mitt liv. Istället skulle jag vilja söka Guds kraft och vilja i min längtan efter att vara använd.
Vad skulle hända om vi stängde ner all kyrklig verksamhet för ett tag för att i stället be och upptäcka Andens gåvor som redan är oss givna? Helt klart en retorisk fråga men kanske skulle vi ha fler apostlar, evangelister och profeter
i tjänst.
Om vi som kristna utstrålar mer stress, plikt och frustration än glädje, frid och rättfärdighet i den helige Ande behöver vi stanna upp. Det är ingen som vill komma till oss och än mindre vara i vår närhet. Vi behöver inte fylla på mer i våra liv eller kyrkor!
Vi behöver dö bort från saker för att det åter ska få liv och ge rik skörd.