Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Om källan till frihet

Jag är inte längre rädd – En bok om kärlek, Tommy Hellsten, Libris förlag

Bundenhet i rädsla bottnar i en förlorad kontakt med vår sanna identitet. Det menar Tommy Hellsten, som här lyfter fram sanningen och kärleken som verklighetens grundpelare och källan till frihet. ”Om jag är närvarande i stunden är jag på en plats som öppnar sig uppåt”och ”Den som lever i ögonblicket lever i själva verket i evigheten”, är formuleringar som jag särskilt berörs av. Detta är en bok om att ta vår innersta längtan på allvar och leva i tillit och överlåtelse. Då finner vi frid och livsglädje genom allt.