Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

"Det finns en sönhet i matematikens ordning som kan beskrivas som tal eller som färger där vi ser Guds storhet" säger Ola Hössjer, professor i matematik. Foto: Rickard L Eriksson

Ola ser Gud i ekvationen

När siffrorna fick liv blev de Ola Hössjers stora projekt. Ändå är det inte matematiken som är hans passion utan att använda den för ett högre syfte.

Som professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet, rör sig Ola Hössjer i en avancerad värld av siffror och tal. Själv ger han ett lågmält och ödmjukt intryck när vi möts vid Odenplan i Stockholm en kväll. Han visar sig också ha en förmåga att förklara det komplicerade på ett enkelt sätt, vilket är värdefullt för en vetenskapsman som vill använda sin expertis för att leda människor till Gud. 

Ola har länge forskat i matematiska metoder inom genetiken och i skapelse kontra evolutionsteori. Han har också skrivit boken ”Becoming a Christian.” 

Sedan många år är han medlem i Sollentuna Pingstförsamling, men växte upp inom Svenska kyrkan. Föräldrarna var lärare och hemmet starkt präglat av kristna värderingar. 

Tidigt i livet blev Ola intresserad av matematik och framför allt slumpens statistik. 

- Jag upplevde att siffrorna hade liv och det fascinerade mig att skapa en struktur med deras hjälp. Jag roades av tärningsspel och förde statistik över färgerna på de fordon som vi mötte under bilsemestrarna berättar han och ler. 

Den äldre systerns mattebok var snabbt avklarad och Ola fick tentera av allt högre kurser. Som 15-åring läste han matte på universitetsnivå. 

- Matematiken blev mitt stora projekt i livet, men så småningom kändes tillvaron allt mer ensidig och självcentrerad, minns han. Jag hade inget livsmål förutom att prestera så bra som möjligt på nästa prov. 

En språkresa till Cambridge när han var 16 år, blev början till en vändning. 

- Jag hade aldrig tvivlat på Guds existens, men nu träffade jag kristna med en levande tro och något nytt väcktes till liv i mig, berättar Ola. 

Under universitetsåren blev frågorna om vad han ville med livet allt starkare och utvecklades till en livskris där Gud sökte honom. 

Ola började bland annat gå i Pingstkyrkan och förstod att han behövde överlåta sig personligen till Gud. Han bad frälsningsbönen flera gånger. 

- Jag var fortfarande prestationsinriktad och tänkte att det kanske inte räckte. Jag hade nog ännu inte riktigt förstått det här med nåden. Eftersom jag ett tag tvivlade på min frälsning blev vuxendopet en viktig manifestation för mig själv och för andra att jag ville följa Jesus. 

I sin konfirmationsbibel fastnade han då särskilt för Predikaren som han insåg talar tydligt till nutidsmänniskan. Utan Gud med på resan så når vi aldrig det vi jagar efter i livet, utan tomheten består. 

Matematiken fick en helt ny mening för Ola som förstod hur han kunde använda den för ett högre syfte.  

 – På samma sätt som det finns en ordning i skapelsen, så finns det en ordning i matematiken. Det finns en skönhet i den som kan beskrivas som tal, eller som färger och mönster, där vi ser Guds storhet, säger han ivrigt. Newton kunde i enkla meningar och tal beskriva planeternas rörelse. Genom matematiken kan vi förklara komplicerade saker med enkla ekvationer. Det är kraftfullt! 

Allt detta visar också att vi är skapade till Guds avbilder, framhåller han. Vi har en förmåga att upptäcka något som Gud från början tänkt. Samtidigt förstår vi att allt inte kan reduceras till något enkelt, utan helheten är större än summan av delarna.  

Under många år har Ola arbetat med matematiska metoder inom genetiken och i molekylärbiologin där han bland annat fascineras av den mänskliga cellens uppbyggnad. Han ser också frågor om skapelse kontra evolution som ett särskilt kall. 

Evolutionsteorin kan förklara en viss begränsad artbildning men däremot inte utvecklingen av nya grupper av arter med helt nya sorters organ, framhåller Ola. Att människan är kronan på skapelsen och har ett unikt ursprung anar vi bland annat genom hennes helt unika gener. 

- Vi lever i ett kunskapssamhälle där en del kristna för att vara relevanta öppnar upp för nya, mer bildliga förklaringar av skapelseberättelsen. Men vetenskapen är inte objektiv utan styrd av sekulära värderingar. Jag tror att det är viktigt att vi bevarar en mer bokstavlig tolkning av skapelseberättelsen och andra delar av Bibeln. Annars luckras själva grunden för vår Bibelsyn upp. 

Som sitt främsta uppdrag ser Ola att leda människor till tro på Gud, vilket mynnat ut i det gedigna verket Becoming a Christian. Boken, som tog nio år att färdigställa, bygger vidare på den kände vetenskapsmannen Blaise Pascals resonemang om vad som påverkar människans beslut att bli kristen. 

Ola valde att skriva utifrån matematikers modell över de tre vägarna till ett beslut – apriorikunskap, evidens, och viljebeslut. Valet att bli kristen eller inte bygger för det första på en medfödd längtan efter Gud, för det andra hur vi tolkar alla bevis som vi möter i livet och slutligen vår vilja att ta ett steg i tro, förklarar han.  

Vissa personer har lätt för att ta beslutet. Kanske känner de behov av mening eller av villkorslös kärlek. Andra vill ta reda på först om den kristna tron håller eller inteSedan finns de som inte vill bli kristna, oavsett bevisen. Dvill inte förlora kontrollen över livet, eller tycker inte att de behöver Gud. Men kriser i livet kan göra dem mer öppna. 

I boken illustreras beslutet att bli kristen med en bild. Den hjälper oss att se var en person befinner sig i förhållande till omvändelselinjen, så att vi väljer det bästa sättet att nå fram med vårt budskap, säger Ola. 

Även sökare är en viktig målgrupp för bokenMånga vill ha bevis för att tro och Ola har därför ägnat störst utrymme åt att visa varför kristendomen är trovärdig. 

- Men slutsatsen är ändå att viljan är allra viktigast för överlåtelsen. Vi kan aldrig vara säkra förrän vi tagit beslutet att bli kristna, säger han. 

Under arbetets gång fick han flera profetiska tilltal. Han insåg vikten av att bredda boken genom mer teologi och filosofi och att lägga mycket tid på att få alla detaljer rätt. 

- Ibland tvivlade jag på att boken skulle bli klar men fick alltid det jag behövde för att ta nya tag. Gud ledde också människor i min väg som kunde hjälpa mig med sådant som låg utanför mitt eget kunskapsområde. 

Boken togs emot väl och har fått bra recensioner. Den har även lett till att Ola fått föreläsa på universitet och konferenser i Sverige och Europa. Han har också haft ett seminarium om boken på den egna institutionen och fick positiv respons. 

- Jag delar med mig av mitt budskap till kollegerna när naturliga tillfällen uppstår och upplever att det finns en nyfikenhet. Även om samhället är sekulariserat så är de flesta individer inte det. 

Nu finns också en kortversion av boken på svenska, Att bli kristen – Vad påverkar livets viktigaste beslut. Tanken är att den ska användas i exempelvis Alfagrupper och andra samtalsforum, berättar Ola. 

Stödet från hemförsamlingen, där han själv tidigare har varit med och lett Alfa-grupper och ibland predikar, betyder mycket:  

- Där finns människor som hjälpt mig i många olika sammanhang och fått mig att våga ta steg i tro. 

Ibland kan han längta bort från den akademiska världen som ju i sig själv aldrig kunnat göra honom lycklig, men Ola tror att Gud gett honom en uppgift att fylla där. 

- Gud har öppnat så många dörrar för mig och får visa vilket nästa steg är. Det är spännande hur Han visar glimtar av framtiden, men inte hela.  

 

Fakta, Ola Hössjer 

Familj: Två vuxna döttrar 

Yrke: Professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet 

Hemförsamling: Sollentuna Pingstförsamling 

Var 2009 en av mottagarna av Göran Gustafssonprisen, ett flerårigt anslag till forskare i Sverige som härigenom ges stora möjligheter att göra goda insatser inom matematik, fysik, kemi, molekylär biologi och medicin. 

Författare till boken Becoming a Christian – Combining Prior Belief, Evidence and Will, som gavs ut 2018 av förlaget Wipf and Stock.