Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ökat offrande – trots kris

Medlemmarnas offrande fortsätter att öka trots den ekonomiska krisen och kyrkoavgiften har inte påverkat det vanliga givandet sedan den infördes. Det är slutsatsen när pingstpastorer i Visby, Göteborg och Skellefteå svarat på frågor om församlingarnas ekonomi.

1. Hur skulle du beskriva ekonomin i er församling?
2. Hur ser utvecklingen av offrandet ut?
3. Hur har ni märkt av den ekonomiska krisen?
4. Tar ni emot kyrkoavgift?
5. Öronmärker ni kyrkoavgiftsmedlen?
6. Har de påverkat det ”vanliga” givandet?

Jan Olander, pastor i Pingstförsamlingen i Visby:
1. Ä Den är strålande! Vi har ett starkt offrande och en stor församlings- och missionsbudget. Vi ser en trohet hos församlingsmedlemmarna som jag tror är unik. Läget här på ön, med dess avstånd till fastlandet, bidrar nog till närheten mellan medlemmarna. Man håller ihop och det finns en stark tradition av att ge till församlingen.
2. Ä Det ökar. Det är ingen brant kurva, men den går uppåt. Det finns ett stort intresse för mission, vilket inte minst märks genom att vi har en ovanligt stor missionsbudget utifrån vårt medlemsantal.
3. Ä Trots att lönerna ligger lågt på Gotland jämfört med Sverige i övrigt och att det finns begränsat med arbeten, så har vi inte märkt av någon minskning i de insamlade medlen. Tvärtom har de alltså ökat, vilket är en stor glädje.
4. Ä Vi kommer att göra detfrån och med nu, i och med att vi gått med i Pingst Ä fria församlingar i samverkan. De medlemmar som är intresserade får tillgång till information, men vi vill inte ”stå på barrikaderna” och vädja om detta.
5. Ä Vi har redan planerat att om vi får in pengar så ska de gå till barn- och tonårsverksamheten. Vi har just nu en ledare på 20 procent och målet är en heltidsanställning.
6. Ä Vi vill ju inte att detta givande ska ske i stället för tiondet. Därför tror vi att det är viktigt att pengarna går till ett speciellt projekt och inte till den ordinarie verksamheten.

Lars-Erik Lönnebo, pastor i Pingstförsamlingen i Skellefteå:
1. Ä Den är ganska bra, men visst kunde den vara ännu bättre.
2. Ä Den är väldigt positiv. Offrandet har ökat under det senaste året. Dels tror jag att det beror på att vi har haft undervisning om givande, dels på att vi har tydliga mål och visioner för vårt arbete. När människor på ett konkret sätt ser att det finns ett mål och en mening i det man gör, då blir det också ett större engagemang i givandet.
3. Ä Vi har inte märkt av den på samma sätt som i samhället i stort. Visst gör det skillnad för människor när de får mindre inkomst, men det har alltså inte påverkat offrandet påtagligt.
4. Ä Ja det har vi gjort sedan de infördes.
5. Ä De särredovisas, men går inte till något specifikt ändamål.
6. Ä Nej, inte på något negativt sätt. De ses nog som något som går utöver det vanliga givandet, ett komplement.

Urban Ringbäck, pastor i Smyrnaförsamlingen i Göteborg:
1. Ä Den är i grunden väldigt stabil både vad gäller soliditet och givande. Vi ser en svag men tydlig förbättring från år till år.
2. Ä Den har väl inte alltid svarat helt mot våra förväntningar. Ibland har vi velat mer än vad vi kunnat uppnå. Men
när man summerar det så syns en stabil ökning, det finns en trohet hos församlingsmedlemmarna. Med tanke på hur gammal församlingen är så känns det inspirerande. Där många trogna givare har gått bort, så har det kommit till en ny kader som tar ansvar.
3. Ä Vi har sett betydligt mindre än vi befarat. Vi hade en svacka under förra årets första kvartal, när krisen slog till, men sedan rätade det upp sig igen under andra halvåret, så att det totalt sett blev en ökning i fjol.
4. Ä Ja, det gör vi. Även om det är ett litet belopp i förhållande till vår totala budget så är det ett viktigt tillskott och även ett sätt att stödja den gemensamma verksamheten i Pingst.
5. Ä Nej, de ligger i den totala intäktsbudgeten och används där de bäst behövs.
6. Ä Nej, det kan vi inte se att de har gjort.