Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Ögonvila och tankeföda

I bokhögen som jag tagit mig an inför det här numret av Pingst.se finns en liten bok från Livets Ords förlag med titeln Helig eld och levande stenar. Författare är Ulf Ekman och enligt uppgift i presentationen bygger den på en serie predikningar. Vad sägs om det? En predikan i bokform. Luktar inte det lite väl mycket 1900-tal?
Numera har ju tekniken gett oss så många andra möjligheter. Var och varannan gudstjänst, och därmed predikningar, sprids ju både via hemsidor på internet och på dvd som kan förmedla så mycket mer än bara trycksvärtan förmår: tonfall, rörelsemönster hos talaren, publikens reaktioner med mera. En helhetsbild.

OCH ÄNDÅ KÄNNS BOKEN som medium för ett budskap, åtminstone för mig, helt rätt i tiden och inte bara av den uppenbara anledningen att det är så mycket skönare att vila ögonen på en boksida än på en blippande och flimrande bildskärm.
När sinnet redan är överstressat av intryck och gudstjänsterna allt som oftast tangerar underhållningsgenren (nåja Ä lite får man överdriva i sådan här krönika) så känns det avskalade, direkta tilltalet i en bok både välkommet och välbehövligt
Jag lämnar alltså recenserandet av bokens innehåll därhän.
En predikan är, enligt mig, dessutom ganska vansklig att recensera. Var och en som läser måste ta till sig den personligt i sin situation. Och kanske är det just det som är poängen.

BOKEN TILLÅTER LITE tankearbete utan störande ”biprodukter” och ingen behöver känna sig pressad att omedelbart reagera på innehållet, skriva en kommentar eller starta en diskussion. Att kunna bläddra fram och tillbaka, följa ett resonemang från början till slut flera gånger, eller bara få stanna upp vid en mening, låta den sjunka in och möta den egna tanken känns nästan som en lyx i en tid när tempot är uppdrivet också i gudstjänsten, och varje predikan är klockad in på minuten för att passas in i det givna körschemat.
En predikan i tryckt format ger mig tid att smaka och känna på egna villkor, i egen takt. Det betyder inte att boken är överlägsen, eller effektivare, än alla andra medier som kan användas för att sprida ett kristet budskap. Men den är ett skönt komplement som inte har spelat ut sin roll ännu.