Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nyval, tack och farväl och jubileumstårta

Under årets Rådslag valdes ny ordförande för Pingst. Nu har Dan Harryzon tagit över efter Sören Eskilsson.

Närmare 350 personer deltog i årets Rådslag, som hölls den 8–9 maj i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Innan rådslagsförhandlingarna drog igång hölls bolagsstämma för Pingst Förvaltning AB (se artikel nästa uppslag) följt av en rejäl fikapaus, där PMU:s 50-årsjubileum stod i fokus. Tal av PMU:s direktor Niclas Lindgren, tårta till alla, samt utdelning av jubileumsboken till alla församlingar som var representerade under Rådslaget, stod på programmet.
När det blev dags för val fick de närvarande bekanta sig lite närmare med valberedningens förslag till ny ordförande för Pingst – fria församlingar i samverkan. Dan Harryzon, 57-åring från Mariestad, presenterade sig själv som ”församlingsnörd” och berättade att han vuxit upp i Karlsborg i en familj med stort engagemang för och i församlingen. Och det har han tagit med sig in i sitt eget vuxenliv, där musik och mission ligger honom särskilt varmt om hjärtat.
Sedan 1987 är han församlingstjänare i sin hemförsamling i Mariestad. Till vardags arbetar han i Töreboda kommun,  på halvtid som VD i det kommunala bostadsföretaget där och den andra halvan som plan- och exploateringschef. På fritiden spelar han trummor.
Att han skulle ställa upp till posten som ordförande för Pingst var inte helt självklart till att börja med, och han hann tacka nej en gång, innan han ändrade sig, men han kunde liksom inte komma ifrån det hela.
– Jag tror verkligen på Pingsts inriktning att hjälpa församlingar, säger han.
Lite längre fram i programmet fick både de nyvalda och de avgående ledamöterna komma fram, ta emot en liten present, samt få tack och förbön. Sören Eskilsson, som i fem år fungerat som Pingsts ordförande, fick också tillfälle att säga några ord.
– Det har varit fem fantastiska år av förtroende, sa han. Pingströrelse är ett så vackert ord, som står för energi och kraft, sa han, och som präglas både av entreprenörskap och kraftens Ande.
Han passade på att önska Guds välsignelse över den nyvalde ordföranden och konstaterade att det känns bra att lämna över en ekonomi i balans. Något som Pingsts direktor sedan i höstas Madeleine Hansson också förmedlade till ombud och observatörer. Hennes genomgång visade också vilken bred och mångfacetterad verksamhet som Pingst i dag bedriver.
Innan kvällsgudstjänsten serverades italiensk buffé i Birka- och Karlbergssalarna, och deltagarna lät sig väl smaka. Innan Pelle Hörnmark predikade ägnades en stund åt samtal och reflektioner med anledning av den debatt om inställning till homosexualitet som pågått under våren. Det samlade intrycket av det som kom fram då är att många upplevt stor sorg och smärta över den, och att den tagit fokus från uppdraget att vinna världen för Jesus. Samtidigt påtalade flera personer vikten av att föra samtal i församlingarna, inte bara i ledningen utan också med medlemmarna, omkring frågor kring bibelsyn och bibeltolkning.
När Pelle Hörnmarks visionspredikan tog vid konstaterade han inledningsvis att vi ”lever i en snårig tid” och talade sedan bland annat om församlingssyn, teologi och identitet.
– Pingströrelsen är inte framvuxen ur svar på alla teologiska frågor. Vi finns framför allt till för att människor ska hitta Jesus och friheten i evangeliet. Vi i Pingst behöver uppleva nöd för och kärlek till vårt folk.
Kvällen avslutades med nattvard och möjlighet till förbön. På Rådslagets andra dag stod verksamhetsplanerna i fokus och de presenterades i seminarieform, där deltagarna hade möjlighet att delta i två stycken. Seminarierna följdes sedan upp efter lunch genom ett samtal med alla verksamhetsledarna, lett av Pelle Hörnmark.
Fotnot: Under Rådslaget meddelade Pelle Hörnmark att han inte ställer upp för omval till föreståndare när hans mandatperiod går ut nästa år. Se artikel nästa uppslag.