Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nytta och äventyr

Josefin jobbade som narkossköterska på sjukhusskepp

– Man gör något bra, gör något gott för andra, utmanar sig själv, är med om ett äventyr och får vänner för livet. Josefin Tapper summerar sina erfarenheter från att ha varit volontär ombord på organisationen Mercy Ships sjukhusfartyg i Madagaskar och Benin.

Josefin och jag träffas när hon varit tillbaks i Sverige drygt en månad efter sin senaste volontärperiod, den tredje i ordningen. Hon bor i Linköping, där hon är född och uppvuxen, och är aktiv i pingstförsamlingen. Innan hon åker brukar hon få förbön i kyrkan och ett mindre ekonomiskt bidrag till volontärinsatsen, som bygger på att
man ”betalar för att få jobba” ombord.
– I kyrkan finns det mer förståelse för det volontära. På jobbet får jag oftast frågor om hur jag har råd, säger hon.
Josefin säger att hon prioriterar och sparar ihop så att det ska vara möjligt att vara tjänstledig, behålla sin lägenhet och betala för resa och uppehälle.
Hemma i Linköping arbetar hon som narkossköterska och det är det jobbet hon begär tjänstledigt ifrån när volontärinsatserna lockar henne ut i världen. Hittills har hennes chef varit tillmötesgående. Fungerar allt så åker Josefin tillbaks till Benin i december.
– En motivation till mitt yrkesval har varit möjligheterna att kunna jobba utomlands, säger hon. Och ombord på sjukhusskeppet kan jag arbeta som narkossköterska under bra förhållanden.
Sjukhusskeppet, som drivs av den allkristna organisationen Mercy Ships, är väl utrustat, allt möjliggjort genom donationer och sponsorer.
– Jag har aldrig känt det som primitivt på skeppet, men där råder en sparsamhet och en enkelhet, som är sund och därför blir det lite jobbigt när man kommer hem och ser hur vi slösar med resurserna här.
Skeppet stannar i tio månader i varje land och samarbetar med myndigheter kring vilken typ av operationer och vård som det finns mest behov av där. Man kommer bara om insatserna är efterfrågade och ett speciellt team förbereder allt praktiskt, som hamnplats, el- och vattenförsörjning etcetera. När skeppet väl är på plats är all behandling gratis för patienterna.
Josefin berättar att det handlar om mycket ortopediska operationer, exempelvis felväxta ben, plastikoperationer på grund av gomspalter eller men efter brännskador, och käktumörer. Även starroperationer är vanligt.
– Det är ofta fråga om tillstånd som gör att man har ett avvikande utseende och på grund av det blivit utesluten från sociala sammanhang.
– Människor vi hjälper är många gånger utsatta för vidskepelse och anklagade för att vara förhäxade. De är utstötta och har förlorat sitt människovärde. Vi hjälper dem att få det tillbaka och det blir både en fysisk och andlig förändring för dem, berättar Josefin.
När patienterna är färdigbehandlade och friska då blir det fest med mycket sång och dans.
– Det är härligt, säger hon.
Josefin gläds över möjligheten att vara med och hjälpa människor till ett bättre liv, men sticker inte under stol med att volontärinsatsen också är utvecklande för henne.
– Det är så vansinnigt mycket värt det, säger hon. Att få vara med och ge tillbaka när man själv har det så bra. När jag kommer hem känns min värld så mycket större, jag får nya perspektiv, säger hon.
Att dela en fartygshytt med fem andra volontärer skulle många se som en mental pärs, men Josefin tycker det gått jättebra.
– Man ställer in sig på det och man gör ju något man själv har valt.
På helgerna passar hon oftast på att göra besök i landet, exempelvis besöka patienthotell, barnhem och äldreboenden som är kopplade till Mercy Ships eller kopplar av med sol och bad eller besök på olika sevärdheter. Mercy Ships arbetar på kristen grund, men ombord är det inte särskilt intressant vilken typ av kyrka man kommer från.
En referens från en pastor behövs för att kunna bli volontär, och alla som antas lovar skriftligt att följa värdegrunden samt delta i obligatoriska samlingar tre dagar i veckan.
– Allt ombord är genomsyrat av kristen tro, säger Josefin.
Josefin rekommenderar volontärlivet. Inte minst för möjligheten att lära känna människor från hela världen.
– Sist var vi fem nationaliteter representerade i vårt operationsteam, säger hon.
För att jobba som vårdpersonal ombord på Mercy Ships krävs minst två års yrkeserfarenhet, men ett skepp där 450 personer bor och äter varje dag kräver också många andra insatser som städning och matlagning, och yrkeskunniga sjömän och elektriker med mera som behövs för att driva ett skepp. Allt görs av volontärer.
– När jag kommer hem är det lätt att längta tillbaka, men när jag är där borta på plats i arbetet, då längtar jag aldrig hem.

Fotnot: För mer information om Mercy Ships se www.mercyships.se