Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nytt webb-verktyg för adressregister

Nu erbjuder Pingst ett nytt web-verktyg för församlingarna, som gör det mycket lättare att hålla adressregistret för Pingst.se uppdaterat. Pingst Connect erbjuds gratis för församlingarna.

Alla medlemmar i landets pingstförsamlingar kan ju få tidningen Pingst.se hem i brevlådan om de så önskar. Ansvaret för att hålla Pingst med korrekta adressuppgifter ligger på församlingarna, och innebär ibland ett lite krångligt merarbete för expeditionsansvariga och är inte alltid prioriterat.
Pingst Connect kallas det nya web-verktyget, som pingstförsamlingarna nu kan få använda utan kostnad. Detta därför att det är viktigt, och både tids- och penningbesparande, att adressregistret är så korrekt som möjligt.
Pingst Connect har en mycket hög säkerhetsnivå och alla data hanteras på en säker server och via sin inloggning har den lokala församlingen en krypterad kommunikation med servern. Adresserna som levereras till Pingst används enbart för distribution av tidningen, alltså inte till några andra utskick.
Web-verktyget Pingst Connect erbjuder också andra funktioner som kan underlätta det administrativa arbetet i en församling. Den församling som så önskar kan exempelvis använda det som ett matrikelverktyg, för att exportera adress-etiketter, få ut födelsedagslistor etcetera, etcetera.
Mer utförlig information om Pingst Connect finns för nedladdning på www.pingst.se
Intresseanmälningar skickas till info@pingst.se