Nytt verktyg för ungdomsledare

Lagom till Rådslaget släppte Pingst ung sitt nya helt webb-baserade material Access, med 25 olika undervisningsteman, skräddarsydda för att stödja och underlätta för ungdomsledare i deras arbete med tonåringar. Dessutom innehåller materialet 22 texter med praktisk undervisning för ledare.

Arbetet med materialet har pågått under flera år och har hållits ihop av personalen på Pingst ung. Det började med en enkätundersökning för några år sedan som visade på behovet och sedan tog ett materialråd fram förslag på ämnen och skribenter.
Ämnena har delats upp i områdena Tro och Livet och tar upp sådant som Bibelsyn, Dopet, Yttersta tiden, Lärjungaskap och Sexualitet. Skribenterna är i de flesta fall själva aktiva ungdomspastorer. I stort sett alla har medverkat ideellt.
Emelie Eriksson och Johanna Karnhill har varit redaktörer och gått igenom alla texter från sammanlagt 40-talet skribenter. Mattias Celinder har arbetat med olika tekniska lösningar.
Ä Det vi erbjuder är ett skafferi av material till stöd för ungdomsledare, säger Jenny Bergh, styrelseledamot i Pingst ung. Det handlar inte om ett termins- eller läsårsupplägg utan vi har valt att bygga en verktygslåda, till hjälp för dem som är ansvariga för ungdomsarbetet församlingen. Det handlar inte om ett färdigt koncept för hur man ska arbeta. Hon och den övriga personalen på Pingst ung är nöjda nu när det här stora jobbet är klart.
Ä Ja, och det ska bli jättespännande att se hur materialet kommer att tas emot, säger Emelie Eriksson.
Materialet kommer att lanseras nu under sommaren, inte minst under Nyhems- och Lappiskonferenserna. De församlingar, som vill arbeta med materialet, får köpa en licens, som sedan gäller för så många ungdomsledare man önskar. Församlingar som redovisar statistik till Pingst ung får köpa en licens för 950 kronor, övriga församlingar kommer att debiteras 1 450 kronor.
Via ett användarnamn och lösenord kommer man åt materialet genom www.pingstung.se. Texterna vänder sig direkt till ledaren och är tänkta att ge hjälp och inspiration i de egna förberedelserna.
Materialet innehåller förslag till upplägg av en samling kring varje tema och samtalsfrågor utifrån det. Dessutom finns det förslag på kreativa kringaktiviteter, som värderingsövningar, diskussionsunderlag och andra gruppövningar. Till varje lektion finns också en kort film, som är tänkt att väcka intresset för ämnet och ge ytterligare stoff för samtal och illustrationer av olika slag.
Filmerna har producerats i olika församlingar runt om i Sverige, som arbetar med rörlig media. Ett antal av de här filmerna kommer att visas på en galakväll under Nyhemsveckan, där de bästa kommer att få ta emot utmärkelser av olika slag.
Materialet innehåller också en praktisk verktygsdel för ledare. Här kan den som är ungdomsledare bland annat få praktiska tips om hur man kan planera en termin. Här finns också ett antal intervjuer med olika ledarpersonligheter, som delar med sig av sina erfarenheter. De intervjuerna är gjorda av Andreas Lalantha Jansson.
Till skillnad mot söndagsskolmaterialet Leva livet är Access inte tänkt och upplagt som ett material som man ska spara ner på hårddisken, utan är helt och hållet webb-baserat. Det innebär också att det lätt kan kompletteras och uppdateras på olika sätt.
För att få använda Access krävs inte någon speciell form av ungdomsverksamhet eller att ett visst antal medlemmar deltar. Tanken är i stället att ledaren själv ur materialet plockar det han eller hon anser vara relevant för just sin grupp.