Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nytt studiematerial om mission

”Agora – för ett folk på väg” är ett studiematerial för alla som vill anta uppdraget från Jesus att vara hans händer och fötter uttryckt i ord och handling. Agora vill inspirera till en missionell livsstil och uppmuntra till lärjungaskap på den plats Gud ställt var och en.

Materialet fördjupar förståelsen av holistisk mission, visar på kreativa missionsstrategier och beskriver vägar genom de nya utmaningar som finns i världen idag. Vilken är den lokala församlingens roll i den pågående världsevangelisationen?
Hur ska kyrkorna hantera kulturella skillnader i arbetet med migranter? Hur kan integrationen förbättras i gemenskaperna? I Agora finns inspiration, uppmuntran och utrustning till att se mission på nya sätt.
Ett trettiotal skribenter medverkar i boken. Materialet är framtaget på initiativ av Evangeliska Frikyrkan, Pingst och Svenska Alliansmissionen i samarbete med Equmeniakyrkan och studieförbundet Bilda. Agora betyder mötesplats.
Mer information om Agora finns på www.agorafolk.se