Nytt söndagsskolmaterial

Ett forum där söndagsskollärare kan diskutera och utbyta idéer med varandra, läsa bloggar om söndagsskolarbete och ta del av nytt lärarhandledningsmaterial. Låter det som en dröm? Pingst Ung har gjort verklighet av den.

Det är många år sedan det kom ut något nytt söndagsskollärmaterial inom pingst. Men nu är det här och helt i tidens anda hämtar man hem det via nätet. Det kommer alltså inte att tryckas upp som bok.
– Fördelen med det är till exempel att det blir billigare och också väldigt lätt att uppdatera materialet, säger Johanna Kudjoi, på Pingst Ung, som är huvudansvarig för arbetet med detta.

Diskutera med andra
Hon hoppas att söndagsskollärare runt om i landet ska ta vara på chansen att vara med och ha synpunkter också på det nya materialet.
Det och möjligheterna att föra en diskussion med andra kring hur man kan arbeta med söndagsskola, ser hon som ett par riktigt stora fördelar med att ha ett söndagsskolforum på nätet.
Grunden till det nya lärarmaterialet är utarbetat av Marina Andersson och Linda Tornell. Det heter Leva livet och är testat i Jönköping under flera år. Varje termin behandlas texter ur både Gamla och Nya testamentet och olika teman kring relationer.

Leklista och tips
I grundkonceptet ingår att alla åldrar utgår från samma bibelsammanhang. Lärarhandledningarna/lektionerna finns i två varianter, en för de yngre barnen och en för de äldre. I materialet finns förutom information kring den aktuella texten också berättar- och aktivitetstips.
På söndagsskollärarforumet kommer det också att finnas möjlighet att ta del av en leklista och tips på lämpliga böner att använda sig av plus tankar kring ledarskap och barns behov.
Från och med nu i sommar kommer församlingarna att kunna köpa licens till materialet. Den exakta kostnaden är ännu inte helt klar, men däremot att det ska räcka med en licens per församling. I slutet av augusti startar forumet.

Fotnot: För mer information om söndagskollärarmaterialet och andra ledarfrågor se
www.pingstung.se