Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nytt sätt att vara människa

Cheryl Bridges Johns från Church of God i USA talade vid årets Lucy Farrow-föreläsning om den betydelse som utgjutandet av Anden har för vad det innebär att vara människa – om hur pingstväckelsen innebar en ny ontologi, läran om vad som existerar och vad det betyder att någonting existerar.

Johns pekade på att man ofta stannat vid att uppmärksamma Andens uttryck och inte sett bakom Ä vad denna erfarenhet innebär för sättet att vara människa.
Närmare 40 personer var med på seminariet. Ulrik Josefsson, rektor på Pingstförsamlingarnas Teologiska
Seminarium, sammanfattade föreläsningens poäng.
Ä Pentekostalismen visar på en möjlighet att integrera olika dimensioner av verkligheten, livet och tron, där det andliga blir en del av det materiella, där det gudomliga kan bli en del av det mänskliga och där mänskliga gränser suddas ut, som mellan kön, ras och klass.
Cheryl Bridges Johns gav flera exempel utifrån Lucy Farrow, som givit namn åt föreläsningsserien. Farrow Ä
både kvinna och afroamerikan Ä var i den tiden, en tid när vita män utgjorde normen, ett uttryck för att Gud kan använda vem som helst.
Andedopet förändrade inte Farrows ontologiska förutsättningar, men klädde henne i en profetisk mantel.