Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nytt om hållbart ledarskap

Nu finns skriften Ester – för ett hållbart ledarskap framme. Den är författad av Jenny Bergh och Anethe Carlson, som tidigare gjort en jämställdhetsrapport på uppdrag av Pingst ung.

I den här skriften vill de visa på hur ledare kan bli mer hållbara ledare och hur församlingar och sammanhang kan formas så att de också blir hållbara. De menar att detta är frågor som hela samhället behöver fundera kring.
”Vi hoppas på att både förklara, entusiasmera och förhoppningsvis också väcka till personlig eftertanke. Vi delar med oss av praktiska råd, metoder och verktyg för dig och er som vill arbeta aktivt med det”, skriver Jenny Bergh och Anethe Carlson. Skriften är utgiven av Pingst ung, och finns att köpa för 100 kronor på Pingsts webshop.