Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nytt material om hållbart ledarskap

I början av sommaren inbjuder Pingst ung till utbildningsdagar utifrån ett nytt material, sprunget ur jämställdhetsrapporten, som presenterades för drygt ett år sedan. I materialet lyfts Bibelns Ester och hennes samarbete med Mordokai fram som ett exempel på hållbart ledarskap.

För drygt ett år sen presenterade Pingst ung en rapport om jämställdheten i Pingströrelsen i Sverige. Rapporten arbetades fram av pastor Anethe Carlson och konsult Jenny Bergh och bekostades med medel från Ungdomsstyrelsen.
Utgångspunkten var att försöka identifiera varför så många kvinnor ger upp sin församlingstjänst. I deras rapport framkom att det inte handlar om teologiska skäl, utan snarast beror på att en väldigt snäv norm för vad en pastor är, står i vägen. Något som också drabbar män, som är utlandsfödda eller i ”fel” generation. Normen för en pastor är helt enkelt en vit man i mellan 20 och 55 år.
Nu är ett material om hållbart ledarskap på väg att tas fram, som ett direkt resultat av rapporten. Även denna gång är det Anethe Carlson och Jenny Bergh, som ansvarar för arbetet, som också det är ett Pingst ungprojekt med medel från Ungdomsstyrelsen.
Det nya projektet kallas Ester Ä ett hållbart ledarskap och tar sitt teologiska avstamp i Bibelns berättelse om Ester, som tillsammans med Mordokai, räddade ett helt folk. I materialet betonas vikten av att vara kritisk mot rådande normer och idéer om vad och hur en pastor är, eftersom det riskerar att stänga ute så många,
vilket Anethe och Jenny menar påverkar rörelsens tillväxt.
I början av februari fick engrupp kvinnor, på olika sätt verksamma inom pingströrelsen, chansen att gå igenom utkastet till det nya materialet, under ett par dagar i Barcelona.
Ä Nu arbetar vi med att ändra, lägga till och dra bort i materialet utifrån deras synpunkter, säger Anethe Carlson.
Materialet kommer att sammanställas som en kortfattad handbok, där inledningen består av
en sammanfattning av jämställdhetsrapporten.
I kompendiet kommer också finnas en normgenomgång, teologiska utläggningar
kring Ester och Mordokai, samt en rad olika verktyg för att hantera ångest, kris och härskartekniker. Här finns också konkreta övningar att göra.
Den 2Ä4 juni inbjuder Pingst ung till utbildningsdagar med utgångspunkt från kompendiet.
– Unga kvinnor och andra som vill jobba med de här frågorna är välkomna med då, säger Anethe Carlson.
Utbildningsdagarna hålls på församlingsgården Sjöbonäs utanför Borås. Mer information om dem, samt anmälningsmöjlighet finns på www.pingstung.se
I och med detta har hon och Jenny fullgjort det uppdrag de fått av Pingst ung i det här projektet, konstaterar Anethe.
Ä I den här andra delen skulle vi ta fram ett material, söka ekumeniska kontakter kring frågan samt ordna utbildningsdagar.
Övriga samfund har visat intresse och med Bilda och Equmeniakyrkan har det blivit mer
konkreta samtal så långt.
Ä Jag vet inte vad som kommer att hända vidare med materialet sen, säger Anethe. Vi hoppas att Pingst framöver tar ett större
ansvar i de här frågorna och jobbar vidare med frågor om hur vi vill att arbetsmiljön för pastorer och medarbetare ska se ut i församlingarna och vad vi gör åt det nuvarande normkravet. Det handlar om att vi idag förlorar resurser
som så väl behövs. Frågan för oss alla i rörelsen är; Hur kan vi bättre ta vara på de resurser som har givits oss?
– Det vi egentligen talar om är korsets centrala budskap att Jesus dog för alla och att Anden ger sina gåvor till vem Han vill, säger Jenny Berg. Vi tror på en gemenskap där handen inte säger till foten att du behövs inte. Alla delar av kroppen finns av en anledning, var och en med sina styrkor. Allt för att betjäna Honom! Det finns en väldigt positiv utmaning i detta och så mycket det
kan generera.