Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nytt material för församlingsplantering

Nu i mars drog en ny omgång av Pingsts församlingsplanteringsutbildning igång. Den pågår under två år och innehåller fyra utbildningstillfällen, som kompletteras av studier på egen hand samt coachning mellan träffarna. I och med den här utbildningen börjar ett nytt material kallat M4 att användas.

M4 är i grunden ett norskt samfundsöverskridande församlingsplanteringsmaterial, som sedan ett par år även finns på svenska och används inom EFK, Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen.
– Materialet innehåller en tydlig struktur och grundläggande principer för att bygga församling. Det utgår från missionsbefallningen och betonar starkt den missionella aspekten, säger Nicklas Mörling, som på halvtid arbetar med att samordna Pingsts församlingsplanteringsarbete.
Han säger att M4 i grunden är likt det de tidigare församlingsplanteringsutbildningarna innehållit, men att materialet hjälper till att göra innehållet ännu mer tydligt och strukturerat.
– I Pingst har vi en tradition av och är bra på att sätta igång saker, men det här materialet förstärker strukturen och långsiktigheten i arbetet, säger Nicklas.
Materialet utgör ett bra stöd och innehåller verktyg för församlingar att komma igång med planteringar, menar han.

M4 står för Master, Mission, Multiplication och Movement, och det består av två böcker. De team som deltar i församlingsplanteringsutbildningen får också tillgång till Growdly, en webb-plattform där deltagarna inför varje utbildningstillfälle kan ta del av föreläsningar och också ge feedback.
– Det innebär att vi när vi ses förutom undervisning, också hinner med att be tillsammans och också komma igång med processarbete.
Den som vill delta i M4-utbidlningen får i förväg svara på en rad frågeformulär och sedan under tre timmar möta flera utfrågare som utifrån svaren på frågorna går igenom den ansökandes kompetens, kallelse, karaktär, relationer, personkemi etcetera. Därefter görs en sammanfattning av vad som framkommit, där sådant som styrkor, svagheteroch riskmoment bedöms. Först därefter börjar själva träningsmomentet. I utbildningen deltar ett helt team från den tänkta församlingsplanteringen, som gemensamt förbereder sig inför utbildningstillfällena och som mellan dem får stöd och uppföljning i processen av en coach. Teamen betalar 1 500 kronor per utbildningstillfälle, för att i första hand täcka kost och logi. Resten av kostnaden står verksamhetsområdet Pingst Tillväxt för.