Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nytt material för bibelmemorering

Fyra bibellärare på Mariannelunds folkhögskola har sammanställt ett helt nytt bibelmemoreringsset. Det består av 132 kort indelade i 11 kategorier, som levereras tillsammans med en 24-sidig guidebok. Syftet är att ge en ny generation möjlighet att memorera bibelverser på ett genomtänkt sätt.

Materialet ges ut på förlaget LOR produktion med folkhögskolan som medutgivare. Dessutom är Svenska Bibelsällskapet med som samarbetspartner. Sällskapet har utlyst 2010 som ett bibelår med anledning av tioårsjubileet för Bibel 2000.
Den som skaffar det nya BibelMemo får förutom guideboken och memoreringskorten också en förvaringslåda och ett skinnfordral för korten. Korten är uppdelade i följande kategorier; Sådan är Gud, Guds ord, Jesus, Frälsningen, Anden, En lärjunge som växer, Bön, tacksamhet och glädje, Till för andra, Uppmuntran och Hoppet och framtiden.
I arbetsgruppen som arbetat fram materialet har Jonas Melin, Lars-Uno Edén, Lena Rimås och Otto Rimås ingått, samtliga lärare på Mariannelunds folkhögskola, en av pingströrelsens folkhögskolor.