Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nytt initiativ för arbete bland romer

Sedan några månader tillbaka har Pingst ett särskilt råd för romer. – Tanken är att vi på samma sätt som vi har Arbetsutskott för olika länder ska jobba med frågor kring romer, både de som är migranter i Sverige och de som finns i Rumänien och Bulgarien, säger Marcus Sönnerbrandt, som tillsammans med Christer Tornberg leder arbetet.

Till detta nystartade Land-AU är förutom Pingst Socialt och PMU också ett stort antal församlingar, som på olika sätt arbetar med romer inkopplade. Arbetet sker i två spår; ett internationellt och ett spår med sikte på Sverige.
– Vår målsättning är att på olika sätt kunna stödja varandra i arbetet; genom nätverkande, kunskapsutbyte och samarbete, säger Marcus Sönnerbrandt, föreståndare i pingstförsamlingen i Linköping.
– Jag tror att församlingarna är nyckel till förändring, säger han. Det är den enda seriösa platsen för integration.
Det han drömmer om är att få till ett nätverk av svenska församlingar som vill jobba med vänförsamlingar på plats i Rumänien och Bulgarien och på olika sätt stödja dem i deras arbete bland romer.
Det handlar om att på olika sätt se till att barnen får skolgång, de vuxna arbete och, inte minst, en tillhörighet i en församling.
Han menar att man behöver arbeta både på kort och lång sikt, fortsätta att ge pengar till tiggare, men lägga den största insatsen på förändring på plats.
– Vi får tillåta oss att vara kortsiktiga men ändå inte glömma långsiktigheten. Det är en lång väg att gå och många står väldigt långt från arbetsmarknaden, konstaterar han. Ibland känns romernas situation hopplös och det kan vara svårt att hitta lösningar, men det måste gå, menar han.
– För vi sitter ju på en nyckel till förändring. Evangelium är vårt största hopp och det som gör verklig skillnad. Vi behöver bara upp på banan.
Församlingar som är intresserade av att få en vänförsamling på plats kan tills vidare kontakta Sionförsamlingen i Linköping.
– Vi har många kontakter på plats och vet att mycket bra saker görs.

Fotnot: I Rumänien finns ungefär tre miljoner romer och i Bulgarien 800 000.
Bilden har tagits av MARCUS SÖNNERBRANDT.