Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nytt föreståndarval Rådslaget 2016

Under Rådslaget meddelade Pelle Hörnmark att han inte står till förfogande för omval när hans mandatperiod som föreståndare löper ut vid Rådslaget 2016.

– Jag älskar mitt jobb och jag älskar Pingströrelsen ändå har jag kommit fram till att jag inte är beredd att väljas om, sa Pelle Hörnmark till de församlade ombuden och observatörerna.
Han konstaterade att han möts av en enorm värme, och att det finns en sorg i det beslut han tagit, men att han ändå är övertygad om att det är rätt.
Pelle Hörnmark kommer dock att vara i full tjänst i ytterligare ett år, samtidigt som valberedningen redan nu börjar arbeta med att få fram förslag till ny föreståndare.
Roger Stenzelius, som är sammankallande i valberedningen, önskade förbön om Guds välsignelse över processen, som kommer att inledas med att alla pingstförsamlingar får ett brev och uppmaning om att komma in med nomineringar. Senast den 30 september vill valberedningen ha in nomineringarna och målet är sedan att till pastorkonferensen i januari 2016 kunna lägga fram ett förslag på ny föreståndare.
I valberedningen som ska arbeta med denna fråga, vid sidan av det vanliga valberedningsarbetet, ingår förutom Roger Stenzelius också Nenna  Åström, Örnsköldsvik, Marica Reid, Sollentuna, Josef Pansell, Norrtälje, Annette Runsteen, Göteborg, Linnea Sennehed, Malmö, och Sven-Gunnar Hultman, Gävle.