Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nytt böneprojekt för att nå de onådda

Pingst Internationellt gör en nystart av böneprojektet för länderna i forna Sovjet och Turkiet med fokus på onådda folkgrupper. Över 130 församlingar har redan anmält intresse. Vid en liknande aktion i Skandinavien för 30 år sedan, deltog över 500 församlingar i förbönen för syskonen i öst.

Den här gången är det regionrådet för Eurasien (Pingst Internationellt) och Pingstförsamlingen i Jönköping, som är kontaktförsamling för regionen, som tagit initiativ till omstart av bönekampanjen. Koordinatorn för projektet, Nils-Erik Engström från Falun, tror att bön är det bästa sättet att påverka den andliga utvecklingen.
Ä Nu när både orosmoln och möjligheter dykt upp i OSS och Turkiet, vill vi på nytt rikta blickarna mot öst. Många republiker och län står på gränsen till ett nytt andligt uppvaknande Ä inte minst i muslimområdena i dessa länder. Därför är förbönstjänsten oerhört viktig.
Över 500 församlingar i Sverige, Finland och Norge bad för konkreta förbönsområden i Sovjet under 1970- och 80-talet. När Sovjet öppnades upp efter glasnost och perestrojka, upplevde de kristna en öppenhet för evangeliet, som var unik i den sovjetryska historien.
Ä Flera kristna ledare i öst har berättat att böneengagemanget betydde väldigt mycket för det andliga genombrottet i före detta Sovjet. Nu vill vi gå vidare i bönen och framför allt fokusera på de onådda folkgrupperna i området, säger Engström.
Ä Situationen är ju annorlunda i dag. Förut var mycket av bönen fokuserad på förföljelsen av kristna och när öppenheten kom infann sig även möjligheterna för mission. Nu när friheten på nytt begränsas i flera islamska och buddistiska delar behövs engagemanget kanske mer än tidigare, fortsätter Nils-Erik Engström.
Behoven är stora, inte minst de sociala. Antalet fattiga i OSS har ökat kraftigt de senaste 15 åren. Hemlösa barn, alkoholism och drogmissbruk skapar social misär överallt. Även Ibras kristna TV- och radioprogram, internetprojekten och litteraturarbetet behöver de kristnas stöd.
Ä Vi vill lyfta fram de fattiga, de utslagna och de folkgrupper som är helt onådda av evangeliet. Detta är särskilt viktigt i de muslimska områdena. Många har tappat tron på islam och söker nya alternativ. Då är det viktigt att de kristna finns där och erbjuder försoning genom evangeliets kärleksbudskap, säger bönekoordinatorn Engström.
Alla församlingar är välkomna att delta i bönekampanjen, som är tänkt att bli ekumenisk. OSS och Turkiet är uppdelade i totalt 70 olika förbönsområden. Man kan antingen välja ett område som man kanske tidigare bett för, ta ett helt nytt eller välja flera. I maj 2011 hade över 130 församlingar anslutit sig till projektet och ännu fler är på gång.
De församlingar som är intresserade kan besöka www.kyrktorget.se/be där detaljerad information om de många förbönsområdena finns. Målsättningen är att sidorna ska uppdateras minst en gång i kvartalet med fakta, nyheter och konkreta böneämnen.
Församlingar som anmäler sig kommer att få en färgglad karta över sitt förbönsområde, som man kan hänga upp i foajén, samt viktig information till den av församlingen angivna e-postadressen.
Fotnot: Under Nyhemsveckan hålls ett seminarium om böneprojektet i Lilla Stråkenhallen, torsdagen den 23/6 klockan 12.30Ä14.30.