Ola Olofsson, till höger, går in som ny kontaktperson för Nystartsprogrammet, som nu heter Pingst Nystart och är kopplat till konsulter, coacher och församlingsplantering. Alla dessa verksamheter finns under området Pingst Församling, där Andreas Ardenfors, till vänster, är verksamhetsledare.

Ola Olofsson, till höger, går in som ny kontaktperson för Nystartsprogrammet, som nu heter Pingst Nystart och är kopplat till konsulter, coacher och församlingsplantering. Alla dessa verksamheter finns under området Pingst Församling, där Andreas Ardenfors, till vänster, är verksamhetsledare.

Nystart ska inspirera gamla församlingar

Små tynande pingstförsamlingar som önskar hjälp med att komma igång och börja växa igen kan numera vända sig till Pingst Nystart. Ola Olofsson, pastor i Varbergs pingstförsamling, är kontaktperson.

Nystartsprogrammet, som handlar om att på olika sätt stödja församlingar att komma igång igen, har startats och fram tills nu drivits av Svenska Evangelistmissionen med David Johansson som ansvarig. Men nu finns alltså detta arbete under Pingsts paraply och bildar tillsammans med församlingsplanteringarbetet, konsulter
och coacher arbetsområdet Pingst Tillväxt.
– Vi hoppas att detta ska leda till att de här olika arbetsområdena ska kunna hjälpa, inspirera och korsbefrukta varandra, säger Andreas Ardenfors, verksamhetsansvarig för Pingst Församling.
Ola Olofsson arbetar just nu med innehållet i det nya Nystartsprogrammet, som kommer att fungera lite annorlunda mot tidigare. Några fleråriga kontrakt kommer exempelvis inte längre att skrivas. Tanken är snarare att Pingst Nystart ska kunna erbjuda en samlad verktygslåda till församlingar som själva uttrycker att de vill förändring. Deras första kontaktperson är Ola Olofsson och utifrån vad som kommer fram så kan de olika verktygen användas.
Ola kan man nå via mejl ola@varbergpingst.com eller på telefon 0340 545180.
– Jag ser att det finns ett stort behov av församlingar som mår bra, som kommer upp ur invanda hjulspår och som hittar nya vägar, säger Ola Olofsson, som självklart hoppas att Nystart ska kunna vara en hjälp till detta.
– Om svensk pingströrelse ska vara det den är tänkt så måste fler församlingar hitta vägar till förnyelse och upptäcka en ny kärlek till Jesus och till människor. En grundtanke i det nya Pingst Nystart är att arbeta utifrån ett regionalt nätverk, det som redan finns i pastorsnätverket.
– Vi skulle vilja se en moderförsamlingstanke, där församlingar i regionen, i närheten, på olika sätt kan vara med och stötta en mindre kämpande församling. En breddad gemenskap mellan församlingarna tror vi på och regionala kontaktpersoner.
– Vi är oerhört tacksamma till David Johansson för det stora arbete han lagt ner på att starta och driva nystartsprogrammet, säger Andreas Ardenfors, som är verksamhetsansvarig för Pingst Församling, där Pingst Tillväxt är en av grenarna.
– Jag tycker det är jätteroligt att Pingst vill ta över nystartsarbetet. Det är en glädje för mig att Pingst vill vara med och rädda församlingar och ser det som en helt naturlig utveckling att Pingst, som samfund, ska göra detta, säger David Johansson och fortsätter:
– Hela programmet är startat utifrån att så många församlingar försvinner, att kapell säljs och blir bostäder och så vidare. Jag ville vara med och göra något för att vända utvecklingen.
I en alldeles nyutkommen bok om sitt liv, Uppdraget gör livet spännande, berättar han bland annat om hur Gileadförsamlingen i Göteborg blev avstampet till nystartsprogrammet. Det var en församling som höll på att dö, men som fått se hur utvecklingen vänts, människor strömmat till och gå från att vara Gilead, till Connect Church och alldeles nyligen till att bli en del av Hillsong Sverige.