Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nystart i Haninge

Nu finns Nystart, Evangelistmissionens program för att starta om församlingar, i Stockholmsområdet. Arbetet sker i samarbete med Södertörnkyrkan i Huddinge och målet är en församlingsplantering i Haninge. Än å länge möts man i smågrupper i hemmen. När gruppen växt till 25–30 personer blir det dags för offentliga samlingar.

I samband med att Gula Villan, en församlingsenhet i Filadelfia Stockholm, lades ned kontaktade Södertörnkyrkan Evangelistmissionen för en nystart bland intresserade medlemmar och andra kristna i Haninge kommun. Roger Stenzelius är pastor i Södertörnkyrkan, som också den är en enhet inom Filadelfia i Stockholm, och som ser som sitt uppdrag att nå hela Södertörn-området, och alltså inte bara den egna kommunen Huddinge.
Och det är där Nystartsarbetet i grannkommunen Haninge kommer in.
Ä Vi vill vara med och ordna med en församling där också, säger Roger Stenzelius. Det är 85 000 personer som bor i kommunen och det finns bara en frikyrka där än så länge.
Nystart är ett program som sträcker sig över minst tre år. Den 27 juni förra året hölls den första nystartssamlingen i
Haninge med sex personer närvarande. Programmet är uppdelat i tre faser, först en inventering av hur många i området som vill bygga församling, följt av undervisning om vad församling är och kan vara på 2000-talet och en genomgång av församlingskultur, vision och värdegrund.
Först i fas tre börjar offentliga möten hållas. David Johansson, Evangelistmissionens föreståndare, är mentor och leder programmet i samarbete med Roger Stenzelius.
Ä Just nu är vi både i fas ett och två och samlar sådana som vill vara med och bygga församling. I september hade vi en
upptakt och då kom 24 personer till en festkväll som vi anordnade i Kulturhuset i Handen som vi hyrt.
De här personerna är nu uppdelade i två smågrupper som möts i hemmen. Först när det samlade antalet blivit någonstans mellan 25 och 30 personer kommer det bli aktuellt att anordna offentliga samlingar.
Ä Jag tror på att det kan bildas en rejäl församling i Haninge, säger Roger Stenzelius.
Han tycker att stora församlingar bör vara med och bidra till församlingsbyggen på olika sätt, på platser där det är ont om dem.
Ä Jag i vill också gärna utmana folk att flytta till sådana ställen och vara med och bygga församling. Det är ett missionsuppdrag likaväl som att flytta till något annat land och bygga församling. De flesta som finns med i uppbyggnadsarbetet nu är pingstvänner.
Ä Vi är ju en pingstförsamling och tänker förstås pingstförsamling, säger Roger Stenzelius, men påpekar att det självklart ska vara en församling som fungerar för människor från olika sammanhang.
– I Nystart bygger vi en församling för alla, oavsett bakgrund.
Haninge är en kommun som både innehåller stora bostadsområden av multikulturell karaktär och skärgårdsområden.
I Handens centrum, som också är kommunens centrum, pågår just nu en stor expansion med bostadsbyggande och annat så att området kan bli det regionala centrum politikerna beslutat om.

Nystart är ett treårigt program och är till för församlingar som vill starta om.
Nystart började i Strömsund den 4 januari 2009 och finns nu på 14 orter: Gäddede, Strömsund, Ramsele, Junsele,
Hammarstrand, Torsby, Sunne, Deje, Kil, Halmstad, Laholm, Oskarström, Lagan och Stockholm.
Mentor är David Johansson, Jönköping.
Koordinator är Tatta Lennartsson, Uppsala.
Nystart är ett program inom Evangelistmissionen, som består av 55 Pingstförsamlingar, och är en del av Pingst.
Läs mer på www.nystart.pingst.se