Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nystart för ALT

Akademi för Ledarskap och Teologi, ALT, kan nu erbjuda en uppgraderad utbildning. För ett år sedan diskuterades samgåendet mellan ALT och ÖTH (Örebro teologiska högskola) och nu läggs kraften på att genomföra detta. I februari bjöd alla studiecenter in till Öppet hus för intresserade.

– När vi nu för samman den akademiska tyngden och trovärdigheten på ÖTH med ALTs församlingsnära och ledarinriktade utbildning, då blir det riktigt bra, säger Ulrik Josefsson, verksamhetsansvarig för Pingst Utbildning.
– Resultatet är en teologisk ledarutbildning som kombinerar teologisk tyngd, utvecklingen av reflektion kring församlingens praxis och en processorienterad ledarträning för lärjungaskap och både andlig och personlig mognad.
Det är många saker som måste på plats i en process som denna. Det handlar till exempel om formalia och beslutsstrukturer, utbildningsfrågor som examensrätt och studiemedel, förankring i församlingar och hos tänkta
studentgrupper. Och mitt i allt detta måste det finnas tydliga värderingar som styr vägval och utveckling.
– De viktigaste värderingarna för ALT är de om Bibeln och evangeliet. ALTs utbildningar vilar på övertygelsen om Bibelns centrala ställning som auktoritet för lära och liv och öppenheten för Andens ledning och tilltal i den gemensamma bibelläsningen.
Därtill kommer överlåtelsen till församlingens missionsuppdrag att förkunna evangelium för hela mänskligheten.
Utbildningen kommer även i fortsättningen att genomföras tillsammans med flera folkhögskolor med Alliansmissionen, Pingst och EFK som huvudmän och på sex olika platser i hela landet. Det är en 4-årig teologisk
ledarutbildning för tjänst i Guds rike, som samtidigt ger flera möjligheter till akademisk examen. Och som sker i samarbete med lokala församlingar runt om i landet.
– Helt enkelt en riktigt bra utbildning för ledare, församlingar och Guds rike, säger Ulrik Josefsson.
Han menar att i en tid och en värld som vår fylld av både möjligheter och utmaningar är det extra viktigt med utbildning. Och att det finns en poäng i att studenterna kommer från olika kyrkliga sammanhang och miljöer.
– Det ger perspektiv och möjliggör en tillsammanshet i olikhet. Att kunna hantera att alla inte har samma perspektiv är en viktig del i detta.

FAKTA/ALT

 • ALT (Akademi för ledarskap och teologi) är en pastors- och ledarutbildning, som drivs av Pingst, Alliansmissionen och Evangeliska frikyrkan och är även huvudman för Örebro teologiska högskola enligt beslut på de tre samfundens årsmöten 2016.
 • Utbildningen bedrivs på sex olika studiecenter; i Malmö, Göteborg, Jönköping, Örebro, Stockholm och Umeå.
 • Utbildningen är studiemedelsberättigad.
 • Från och med i höst är 50 procent av utbildningen kopplad till folkhögskola och 50 procent till högskola.
  Just nu har ALT 115 studenter.
 • Sista ansökningsdagen för hösten är 15 april. Ansökan görs via hemsidan: www.altutbildning.se
 • Gymnasiekompetens och behörighet för högskolestudier krävs för att ansöka, liksom en rekommendation från en församling.
 • Alla sökande kallas dessutom till en antagningsintervju.
 • Den som genomför hela utbildningenpå fyra år får ett diplom, en teologie kandidat- examen (som ger behörighet till vidare akademiska studier), samt en europeisk examen kallad Vocational Bachelor.
  Studenterna kan välja mellan fem olika inriktningar; bibelvetenskaplig (endast i Örebro), Interkulturell, Internationell, Social/diakoni eller Religionsvetenskaplig (endast i Örebro, ger grund för examen till religionslärare).

Bilden är tagen vid studiecentret i Göteborg. FOTO: MARCUS FRITSCH