Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nyinvigning i Borås

I slutet av augusti nyinvigdes Pingstkyrkan i Borås efter ett års om- och tillbyggnad.

Pingstkyrkan i Borås har byggts om för närmare 14 miljoner kronor. Lokalerna har blivit större, ett nytt hisschakt har byggts, ventilationen byggts om och lokalerna förändrats inuti. Dessutom har kyrkan fått en takterass.
Församlingen har cirka 600 medlemmar, varav många lagt ner tusentals ideella arbetstimmar på bygget.
I ett pressmeddelande inför invigningshelgen stod det bland annat så här om drivkraften bakom ombyggnaden: ”Vi vill vara en öppen kyrka, med låga trösklar och ett tydligt budskap. Vår önskan och längtan är att alla människor ska få uppleva vad en personlig gemenskap med Jesus Kristus innebär!”