Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Nyinvigning av Lillvik och Torpa

I oktober var det dags för kollegor, grannar, socialkontor, församlingar med flera, att säga lycka till, till två nystartade LP-behandlingshem på Viebäcksområdet.

Lillvik har flyttat sin verksamhet 500 meter västerut och Torpa har flyttat från stadsdelen i Jönköping med samma namn. Socialkontor och politiker från närbelägna Nässjö visade sin uppskattning och lämnade lyckönskningar, liksom naturligtvis alla närvarande från rikskontoret i Flemingsberg.
Från Umeå universitet kom forskaren Ove Grape för att ge några axplock från hans omfattande uppföljningsundersökning. Det samlade intrycket av den är att LP-verksamhetens form att driva behandling är lyckosam.