Jacob Ventlinger och Madelene Broberg är ungdoms- respektive barnkoordinator på Pingst ung.

Jacob Ventlinger och Madelene Broberg är ungdoms- respektive barnkoordinator på Pingst ung.

Nya tjänster på Pingst ung

Pingst ung vill hitta guldet i de lokala sammanhangen för att förgylla det gemensamma och nationella. Så beskriver Carolina Nilsson den nya satsningen på både en barn- och en ungdomskoordinator.

Den 1 mars sjösatte Pingst ung två nya tjänster. Madelene Boberg, barnpastor i Motala Pingst, är ny barnkoordinator och Jacob Ventlinger, ungdomspastor i Lorensbergskyrkan Kalmar, ny ungdomskoordinator. Båda tjänsterna är på 20
procent och de jobbar för Pingst ung utifrån sina pastorstjänster i församlingen.
Barn- och ungdomskoordinatorerna fungerar som projektledare och samordnare av barn- och ungdomsfrågor på ett nationellt plan.
– De bär dessa frågor på ett övergripande plan och har i uppdrag att lyssna in behov och hjärtslag i rörelsen, för att kunna påverka och leda dessa frågor genom Pingst ung.
– Pingst ung ser dessa tjänster som ett stort lyft – för att ännu mer hitta guldet i de lokala sammanhangen för att förgylla det gemensamma och nationella, säger Carolina Nilsson, som tillsammans med Gustaf Nyström är tillförordnad verksamhetsledare på Pingst ung.

I slutet av mars gick Johanna Bode på föräldraledighet, då hon och hennes man Ola fick en liten pojke. Under Johannas föräldraledighet är Carolina Nilsson tillförordnad verksamhetsledare och Gustaf Nyström har gått in som arbetande ordförande.
Carolina har tidigare funnits med i Pingst ung styrelse i åtta år och det senaste året jobbat som vikarierande administrativ koordinator för Pingst ung. Gustaf Nyström är sedan ett år tillbaka ordförande i Pingst ung styrelse och jobbar till vardags som ungdomspastor i Pingst Varberg.