Nya tider – nya krav på pastorn

Hittills har det räckt med förtroende och kallelse från en församling för att få jobba som eller kalla sig pingstpastor. Men nya tider ställer nya krav på pastorerna. Borde kanske utbildning vara obligatorisk? Eller i alla fall fortbildning? Eller är det dags att väcka frågan om en formell pastorslegitimation?

Förr var vägen självklar. Från en kort bibelskola ut som evangelist, vidare som andrepastor och så småningom församlingsföreståndare. I dag ställs andra krav.
– Behovet av pastorsutbildning blir viktigare och viktigare eftersom vi håller på att tappa en stor del av bibelkunskapen som funnits inom pingströrelsen tidigare. Oftast får den genomsnittlige församlingsmedlemmen inte mer än ett undervisningstillfälle per vecka, det vill säga när man går på söndagens gudstjänst.
Det säger Jan-Åke Alvarsson, rektor för Pingstförsamlingarnas Teologiska Seminarium, PTS.
En utbildning som under de sex första åren inte riktigt varit så efterfrågad som man hoppats på. Kanske för att skolan helt enkelt inte är så känd. Men Jan-Åke Alvarsson tror att det ska vända snart. För behoven är stora, menar han.
– Många församlingar har i dag bara råd med en anställd. Det gamla systemet med att gå bredvid och lära upp sig är inte möjligt längre.
– PTS bygger på mentorssystemet. Och vi har förstått att vi ligger långt framme, hela den samlade teologiska utbildningen håller på att reformeras i den riktningen, säger Jan-Åke Alvarsson.
Något som däremot har varit efterfrågat är fortbildningskurserna som arrangeras av PTS och Förkunnargemenskapen (Pingströrelsens pastorsförbund). Per Hörnmark, föreståndare i Pingstkyrkan Jönköping betonar vikten just av fortbildning.
– När man hittat tryggheten i sig själv och sin tjänst finns ett stort behov av utbildning. Man kommer i lägen där man kör fast och behöver lära sig mer. Utan fortbildning når man aldrig sin fulla potential, säger Per Hörnmark.
Men han vill inte sätta likhetstecken mellan teologisk utbildning och bra pastor.
– Jag har inte sett att de bästa predikanterna kommer från de teologiska skolorna. Ibland finns en risk att utbildning likriktar. Det är bättre att predikanter får växa i församlingsmiljö än i skolmiljö, säger Per.
Bertil Olingdahl hade förmånen att få både och. I slutet av 40-talet läste han tre år på Örebro Missionsskola varav det sista läsåret i USA. Under studietiden arbetade han som evangelist i Örebro Pingstförsamling. Tre år som lade grunden för resten av livet.
– O, ja. Jag är så tacksam. Hela tiden har jag önskat att evangelisterna skulle få en grundligare utbildning och samtidigt få vara med i församlingsarbetet. Vi behöver fördjupa oss, lära oss studera teologi och komma in i Guds ord. Det behövs för att bygga Guds församling, säger Bertil Olingdahl.
Det finns inga formella utbildningskrav för en pingstpastor. Är det en titel som vem som helst kan få?
– Policyn hittills är att det bestäms av församlingen som kallar och ger auktoritet att arbeta som pastor, säger Jan-Åke Alvarsson. Och visst lägger det ett väldigt stort ansvar på den enskilda församlingen. PTS ordinerar inte pastorer som det ser ut i dag.
– Vi tror på pluralismen, på många olika vägar till tjänst, men vi menar också att PTS är en jättebra grund och komplement för församlingstjänst.